LBAS logo

Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC): jaunieši var palīdzēt noslēgt jaunu sociālo līgumu

Daudzi jaunieši, kurus skārusi Covid-19 pandēmija, joprojām cenšas atgūt savu vietu darba tirgū. Pārāk ilgi pasaulē darbu jauniešiem raksturo nedrošība, zemas algas, nepietiekama vai vispārēja piekļuve sociālajai aizsardzībai un arodbiedrībai. Lielākā daļa pasaules jauniešu strādā ēnu ekonomikā, un jaunas sievietes pat biežāk nekā jaunie vīrieši strādā nedrošos, zemu apmaksātos darbos.

Jaunieši var palīdzēt atjaunot jaunu sociālo līgumu un strādāt, lai novērstu savas paaudzes atstumtību, lai pārliecinātos, ka neviens netiek atstāts novārtā.

Šī atveseļošanās jāfinansē ar godīgu nodokļu sistēmu, parādu atvieglojumiem un mērķtiecīgu atbalstu jaunattīstības valstīm. To nevarēs panākt ar samazinājumiem un taupību.

Šī Starptautiskā jauniešu diena 2022. gada 12. augustā ir Covid-19 pandēmijas trešajā gadā. Pandēmijas, kas nopietni ietekmējusi jauniešus, tostarp, viņu nodarbinātības iespējas un dzīves līmeni. Jaunā sociālā līguma sešu galveno prasību izpilde ir būtiska noturīgam atveseļošanās procesam, kas būtisks jauniešiem:

  • tiesības: garantēt darba tiesības un aizsardzību visiem jaunajiem darba ņēmējiem, tostarp, tiesības iestāties arodbiedrībā un piekļuvi apmācību iespējām un mūžizglītībai;
  • darbavietas: investēt klimatam draudzīgās darbavietās, kā arī darbavietās veselības, aprūpes, izglītības un citos kvalitatīvos sabiedriskajos pakalpojumos;
  • algas: minimālās algas, kas noteiktas koplīguma sarunās un ļauj strādājošajiem cilvēkiem apmierināt viņu vajadzības;
  • sociālā aizsardzība: nodrošināt sociālo aizsardzību visiem darba ņēmējiem, tostarp, jauniešiem un ēnu ekonomikas darbiniekiem, un izveidot Pasaules sociālās aizsardzības fondu;
  • līdztiesība: nodrošināt vienlīdzīgu jauniešu un dažādu grupu dalību ekonomiskajā, sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē; un
  • iekļaušana: likvidēt apspiešanas sistēmas, kas raksturo koloniālismu, un apspiež  cilvēkus, pamatojoties uz dzimumu, rasi, šķiru, tautību, pilsonību, invaliditāti, vecumu, seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti.