LBAS logo

Starptautiskā Cienīga darba diena: tikai darbavietas

Tā kā pandēmijas dēļ ir zaudēti vairāk nekā 200 miljoni darbavietu, vēl simts miljoni cilvēku joprojām ir pakļauti riskam un liels skaits bezdarbnieku – no kuriem lielākā daļa ir sievietes – vienkārši izstājas no darba tirgus, Starptautiskā Cienīga darba diena 7. oktobrī aicinās katru valdību izstrādāt darba vietu plānus.

Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāre Šarana Burova sacīja: “Darbam jābūt vienai no galvenajām valdību prioritātēm. Viņiem ir atkārtoti jāapņemas nodrošināt pilnu nodarbinātību. Tas nodrošina pamatu ekonomiskajai drošībai un sociālajam taisnīgumam. ITUC prasību mērķis ir līdz 2030. gadam izveidot 565 miljonu darbavietu un formalizēt vismaz pusi no neoficiālajām darbavietām. Tas ir vienīgais veids, kā sasniegt ANO 8. ilgtspējīgas attīstības mērķi, un 8. mērķa sasniegšana ir atslēga citu mērķu sasniegšanai.

Arodbiedrības aicina valdības kopā ar arodbiedrībām, darba devējiem un citiem izvirzīt vērienīgus mērķus, lai steidzami radītu un saglabātu darba vietas. Un tad viņiem ir jāsasniedz šie mērķi, nodrošinot klimatam draudzīgu darbavietu radīšanu, lai stabilizētu planētu un nodrošinātu nulles oglekļa ekonomiku.

Īpaša uzmanība jāpievērš nodarbinātībai vitāli svarīgajā aprūpes nozarē un infrastruktūrā. Mūsu pieprasījums pēc darbavietām ir sasniedzams, jo īpaši, ja valdības īsteno taisnīgu nodokļu politiku, nevis ir paredzētas, lai ļautu nelielam skaitam cilvēku uzkrāt simtiem miljardu dolāru, izvairoties no nodokļiem. Šie ieņēmumi varētu veicināt darba vietu radīšanu. ”

Jauns sociālais līgums

“Globālais darba tirgus ir salauzts. Valdības nav spējušas regulēt darbu un ir aizmirsušas pilnīgas nodarbinātības mērķi. Darbs ir vēl nedrošāks nekā tas bija pirms pandēmijas, un tam ir jāmaina noteikumi, lai cilvēki būtu pasargāti no pieaugošas ekspluatācijas un niknas nedrošības.

Darbavietām ir absolūta nozīme atveseļošanā un pasaules mēroga elastības veidošanā, lai tiktu galā ar pandēmiju un citiem eksistenciāliem draudiem. Darba vietu radīšana ir jaunā Sociālā līguma galvenais elements, kā arī tiesības, sociālā aizsardzība, vienlīdzība un iekļaušana. Starptautiskā Cienīga darba diena  pastiprinās aicinājumu uz taisnīgu darbu un, kā norādīts mūsu kampaņas kopsavilkumā, lai risinātu neformalitātes krīzi, ”sacīja Šarana Burova.