LBAS logo

Starptautiskā sieviešu diena: ieguldiet rūpēs par cienīgu darbu sievietēm

Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) solidarizējas ar strādājošajām sievietēm Starptautiskajā sieviešu dienā 8. martā.

Ir pagājuši divi gadi, kopš COVID-19 tika pasludināts par globālu pandēmiju, kas radījusi postošas ​​sekas cilvēku dzīvēm un iztikas līdzekļiem. Mēs esam liecinieki nepieredzētam darba vietu un ienākumu zaudējumam, kas ir aptuveni četras reizes lielāks nekā 2009. gada globālajā finanšu krīzē.

Lai gan šī ir krīze, kas skar mūs visus, ne visi tiek ietekmēti vienādi.

Jaunas sievietes, migrantes un sievietes ēnu ekonomikā, tostarp mājstrādnieces un sievietes ar invaliditāti, jau bija ļoti neaizsargātas, taču tagad tās ir īpaši smagi cietušas. Jaunākie dati liecina, ka 2021. gadā nodarbināto sieviešu skaits ir par 13 miljoniem mazāks nekā 2019. gadā.

Tas nepārprotami rāda, ka ir steidzami jāīsteno uz dzimumu līdztiesību vērsta politika un pasākumi.

ITUC jaunais sociālais līgums paredz līdz 2030. gadam izveidot 575 miljonus jaunu darba vietu un formalizēt nodarbinātību vismaz vienam miljardam neoficiālo darbinieku.

Šo prasību pamatā ir ieguldījumi aprūpes ekonomikā.

Kā norādījis Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretārs, līdz 2030. gadam varētu tikt radīti aptuveni 269 miljoni jaunu darba vietu, ja investīcijas izglītībā, veselības aprūpē un sociālajā darbā tiks dubultotas.

Ieguldījumi aprūpē – veselībā, izglītībā, bērnu un veco ļaužu aprūpē un citos sociālās aprūpes pakalpojumos – var radīt miljoniem jaunu pienācīgu darbavietu sievietēm un nodrošināt sievietēm efektīvu līdzdalību ekonomikā, veidojot godīgāku, iekļaujošāku un cienīgāku sabiedrību.

Divas trešdaļas no pasaules aprūpes darbiniekiem ir sievietes. Pārāk daudzas no viņām joprojām strādā nepietiekami apmaksātos, nestabilos un neoficiālos darbos. Mēs pieprasām aprūpes darbiniekiem pienācīgu darbu ar drošiem darba apstākļiem, atbilstošu atalgojumu un sociālo aizsardzību.

Starptautiskā arodbiedrību kustība turpinās cīņu par to, lai ieguldījumi aprūpē kļūtu par realitāti visur, lai  sievietes varētu strādāt cienīgu darbu.