LBAS logo

Starptautiskais bērnu darba izskaušanas gads: Jauns sociālais līgums ir izšķirošs, lai izbeigtu bērnu ekspluatāciju

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2021. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko bērnu darba izskaušanas gadu. Starptautiskā arodbiedrību konfederācija (ITUC) uzskata, ka pienācīgas darba vietas pieaugušajiem, darba ņēmēju tiesību pilnīga ievērošana, vispārēja sociālā aizsardzība un bezmaksas, kvalitatīva visu bērnu izglītība ir atslēga, lai panāktu bērnu darba izskaušanu un sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības 8.7. mērķi līdz 2025. gadam.

Lai izbeigtu bērnu ekspluatācijas postu, ir svarīgi arī panākt kārtību globālajās piegādes ķēdēs, tostarp lauksaimniecībā, kur strādā vairāk nekā 70% bērnu.

Pēdējos gados ir gūti panākumi, taču pat pirms COVID-19 pandēmijas ekonomiskajām un sociālajām sekām joprojām darba vietā, nevis skolā atradās vairāk nekā 150 miljoni bērnu. Bērnu darbs joprojām pastāv katrā reģionā, jo netiek nodrošinātas darba vietas pieaugušajiem, ir nepietiekamas investīcijas izglītībā un mājsaimniecību sociālās aizsardzības trūkums.

“Bērnu tiesības uz aizsardzību pret ekspluatāciju ir nostiprinātas Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 182. konvencijā, kuru ir ratificējušas visas SDO dalībvalstis. Tikai 14 valstīm vēl jāratificē SDO 138. konvencija par minimālo darbspējas vecumu, un spiediens uz tām to darīt šogad pastiprināsies. Mēs aicinām visas valstis izpildīt šo konvenciju saistības, aizsargāt bērnus un dot viņiem iespēju veidot savu nākotni,” sacīja ITUC ģenerālsekretāre Šarana Barova.

Pandēmija ir nežēlīgi atklājusi un saasinājusi pasaules ekonomikas kļūdas, un turpmāk jāpievērš uzmanība tam, lai desmitiem miljonu bērnu varētu mācīties skolā, nevis strādāt. Turpmāka nespēja garantēt pienācīgas algas pieaugušajiem un tiesību ievērošanu darbā apdraudēs sasniegto progresu un atstās aiz sevis citu riska bērnu paaudzi.

Daudzas valdības, reaģējot uz krīzi, ir pastiprinājušas savas sociālās aizsardzības sistēmas, taču centieni ir bijuši nevienmērīgi, un daudzām valstīm ar zemiem ienākumiem trūkst fiskālās iespējas darīt pietiekami daudz. Tāpēc globālās sociālās aizsardzības zemākā līmeņa noteikšana ir izšķiroša, steidzami izveidojot globālu sociālās aizsardzības fondu, lai izvairītos no bērnu darba pieauguma jaunattīstības valstīs.

Lielākā daļa bērnu darba saistās ar lauksaimniecību, kur lielākoties tas ir neformāls, darba inspekcijas bieži nepastāv, pamattiesības tiek liegtas, un algas un darba apstākļi bieži ir skumji. Valdību mērķtiecīgi centieni ir steidzami, lai veicinātu iekļaujošu lauku attīstību, veicinot pienācīgu darbu lauksaimniecībā un paplašinot valsts sniegto pakalpojumu apjomu, piemēram, pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi un izglītību.

“Pārējām 14 valdībām, kuras nav ratificējušas SDO 138. konvenciju par minimālo vecumu, tas būtu jādara šogad, un visām valdībām vajadzētu nolemt neļaut pasaulei atgriezties 19. gadsimta ekspluatācijā. Jauns sociālais līgums dos cerību un ceļu ANO Bērnu darba izskaušanas gada mērķa īstenošanai, ”sacīja Šarana Barova.