LBAS logo

Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta LBAS konference

2024. gada 23. aprīlī plkst. 10.00 – 14.15 notiks Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltīta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konference.

Konference notiks attālināti un tiks translēta LBAS YouTube kanālā.

Konferences galvenā tēma – klimata pārmaiņu ietekme uz darba apstākļiem, bet runāsim gan par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iekļaušanos darba aizsardzības sistēmā, gan jautājumiem par darbnespējas lapu izsniegšanu cietušajiem nelaimes gadījumos darbā un arodslimību gadījumos, gan par arodbiedrību lomu šajās situācijā.

Konferencē piedalīsies Labklājības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Darba vides un veselības institūta, SIA SCHWENK Latvija, SIA FN-SERVISS, SIA Grif, Veselības inspekcijas, ETUC Standartizācijas komisijas un LBAS pārstāvji.

Par standartizācijas nozīmi darbinieku aizsardzībai mainīgajos klimata apstākļos pastāstīs  Claes-Mikael  Stahl, Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Standartizācijas komitejas pārstāvis.  Valsts darba inspekcijas  direktors Renārs Lūsis atklās darba aizsardzības  situāciju valstī un turpmākos izaicinājumus. Savukārt par darba vides riskiem mainīgajos klimatiskajos apstākļos informēs     Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors.

Par juridiskajām niansēm saistībā ar darba aizsardzības prasību ievērošanu darbinieku nosūtīšanas laikā pastāstīs Nataļja Preisa, LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte. No Baiba Šilbergas, Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājas – galvenās valsts inspektores, uzzināsim par Valsts darba inspekcijas pieredzi, veicot pārbaudes par darba aizsardzības prasību ievērošanu darbinieku nosūtīšanas ietvaros.

Uzņēmumu pārstāvji informēs par darba aizsardzības risinājumu klimata pārmaiņu rezultātā, darba aizsardzības elektronisko zināšanu pārbaudes sistēmu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem mainīgajos klimata apstākļos.

Anita Slokenberga, Veselības inspekcijas vadītāja, atklās galvenos pārkāpumus darbnespējas lapu izsniegšanā saskaņā ar nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām. Mārtiņš Pužuls, LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos, runās par klimata pārmaiņām, darba aizsardzību un arodbiedrībām.

Konferences plānotā darba kārtība