LBAS logo

Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC): G20 COVID – arodbiedrības aicina uz saskaņotu rīcību sabiedrības veselības, darba vietu un ienākumu nodrošināšanai

Arodbiedrības, pārstāvot darba ņēmējus G20 valstīs un visā pasaulē, aicina G20 valstu vadītājus rīkoties saskaņoti, teikts kopīgajā vēstulē G20 valstu vadītājiem, ko nosūtīja Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija (ITUC) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Arodbiedrību padomdevēju komiteja (OECD-TUAC). Ir jāveic visaptveroša rīcība uz COVID–19 pandēmiju, lai aizsargātu visu cilvēku veselību un visu darba ņēmēju ienākumus un darba vietas kā uzņēmējdarbības un reālās ekonomikas stabilitātes atslēgu:

  • apmaksāts slimības atvaļinājums no pirmās dienas;
  • algu / ienākumu aizsardzība;
  • pārvaldīta / kontrolēta stundu samazināšana, ja nepieciešams, ar valdības atbalstu, lai maksimāli palielinātu ienākuma nodrošinājumu;
  • hipotēku, īres un aizdevumu atvieglojumi;
  • vispārēja sociālā aizsardzība un brīva piekļuve veselības aprūpei; un
  • bērnu aprūpes atbalsts darbiniekiem veselības nozarē, lielveikalos, aptiekās un citās vitāli svarīgās jomās.

Lai atbalstītu jaunattīstības valstis, pirmkārt un galvenokārt ir jāatbalsta veselības aprūpes pakalpojumi visiem un jāmaksā par vispārējas sociālās aizsardzības pamatpakalpojumiem, tostarp par ienākumiem no bezdarba, bērnu aizsardzību, maternitātes aizsardzību un pensijām.

G20 valstu vadītāju aicinājumā ir uzsvērts, ka pasaules mēroga saskaņotība ir jānodrošina, sadarbojoties ar Starptautisko Darba organizāciju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, Starptautisko valūtas fondu un Pasaules Banku.

Izlasīt vēstuli var šeit.