LBAS logo

Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāre Šarana Barova uzrunā LBAS 9. kongresu