LBAS logo

Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Globālo tiesību indekss 2019: demokrātijas krīze – ar brutālām represijām tiek apklusinātas dusmas

Jaunās tehnoloģijas ļauj darba devējiem maksāt minimālas algas un neattiecināt uz darbiniekiem darba likumdošanu. Brisele, 2019.gada 19.jūnijs

Saskaņā ar ITUC Globālo tiesību indeksa 2019 datiem, miers un stabilitāte ir apdraudēti – notiek darbavietu demokrātijas noniecināšana, un brutāla streiku un protestu apspiešana. Īpaši nežēlīga vardarbība pret darba tiesību aizstāvjiem, ieskaitot masveida arestus, novērota Indijā, Turcijā un Vjetnamā. 72% valstu darbiniekiem ir vai nu ierobežotas tiesības uz tiesiskumu, runas brīvību un apvienošanos, vai to nav vispār – īpaši Kambodžā, Ķīnā, Irānā un Zimbabvē.

Vairākās valstīs nepastāv sociālā vienošanās starp darbiniekiem, valdībām un darba devējiem, līdz ar to aizliedzot darbiniekiem apvienoties arodbiedrībās un dibināt arodbiedrības, šādiem gadījumiem pieaugot no 92 gadījumiem 2018.gadā līdz 107 gadījumiem 2019.gadā. Vislielākais pieaugums novērojams Eiropā, kur 50% valstu izslēdz darbiniekus no likumdošanas, 2018.gadā tādas valstis bija tikai 20%. Cienīgs darbs tiek negatīvi ietekmēts un kompānijas noliedz darba ņēmēju tiesības, izvairoties no likumdošanas un citiem saistošiem noteikumiem.

85% valstīs notiek uzbrukumi tiesībām uz streiku un 80% tiek pārkāptas koplīgumu tiesības, kas krietni mazina arodbiedrību lomu. Visa veida streiki un demonstrācijas ir aizliegtas Čadā, bet streiki ar tiesas lēmumu ir apturēti Horvātijā, Gruzijā, Kenijā un Nigērijā. Eiropā, kur tradicionāli ir sakārtotākā koplīgumu vide, vairākos gadījumos darbinieku tiesības netiek ievērotas kompānijās Igaunijā, Nīderlandē, Norvēģijā un Spānijā.

Kompānijas, kur regulāri tiek pārkāptas darbinieku tiesības, saskaras ar globāliem protestiem – Uber, Amazon, Ryanair. “ Ja korporatīvā alkatība ir globāla, tad darba ņēmēju rīcība ir vienota līdz šim nepieredzētā apmērā,” uzsver ITUC ģenerālsekretāre Š.Barova.

ITUC Globālo tiesību indekss 2019 novērtē 145 valstis pēc 97 starptautiski atzītiem kritērijiem, lai izceltu valstis, kurās darba ņēmēju tiesības ir likumiski un praktiski vislabāk aizsargātas.

Galvenie secinājumi, kas izriet no ziņojuma, ir sekojoši:

  • 85% valstu tiek pārkāptas tiesības uz streiku;
  • 80% valstu tiek noliegtas dažas vai visas darbinieku tiesības uz koplīgumu pārrunām;
  • 72% valstu darbiniekiem tiek liegtas tiesības uz taisnu tiesu;
  • palielinājies valstu skaits, kur darbinieki aizturēti un ilgstoši apcietināti: 2018.gadā 59 valstīs, bet 2019.gadā 64 valstīs;
  • 59% valstu atbildīgās valsts iestādes aizliegušas arodbiedrību reģistrēšanu;
  • 52 valstu darba ņēmēji ziņo par vardarbību, kas vērsta pret darbiniekiem.

Arodbiedrību biedri nogalināti 10 valstīs- Bangladešā, Brazīlijā, Kolumbijā, Gvatemalā, Hondurasā, Itālijā, Pakistānā, Filipīnās, Turcijā un Zimbabvē.

Par 10 vissliktākajām valstīm attiecībā uz darbinieku tiesībām 2019.gadā atzītas Alžīra, Bangladeša, Brazīlija, Kolumbija, Gvatemala, Kazahstāna, Filipīnas, Saūda Arābija, Turcija un Zimbabve.

Eiropā darbinieki arestēti un sodīti 25% valstu. Arodbiedrību vadītāji nogalināti Turcijā un Itālijā.

ITUC apkopo datus par darbinieku un arodbiedrības biedru tiesību un koplīgumu pārkāpumiem jau vairāk kā 30 gadus. Šis ir sestais gads, kad ITUC prezentē datus, izmantojot Globālo tiesību indeksa kritērijus, kas sniedz vienreizēju un izsmeļošu skatījumu uz valdību un darba devēju praktisko rīcību mazinot vai uzlabojot darbinieku tiesību aizsardzību pēdējo 12 mēnešu laikā.

Sīkāku informāciju var iegūt, izlasot visu ziņojumu šeit.