LBAS logo

Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) kongresā: Luka Visentini – jaunais ITUC ģenerālsekretārs

Luka Visentini ir ievēlēts par jauno ITUC ģenerālsekretāru.

Balsojums notika 5. ITUC kongresā Melburnā, Austrālijā – globālajā strādnieku parlamentā, kurā sapulcējās gandrīz 1000 arodbiedrību pārstāvju no vairāk nekā 120 valstīm, lai noteiktu globālo arodbiedrību darba kārtību.

Pēc ievēlēšanas Luka Visentini sacīja: “Es jūtos neticami lepns par iespēju vadīt ITUC un pārstāvēt strādājošo balsi pasaules arēnā. Paldies, ka uzticējāties man. Es izsaku atzinību Šaranai Burovai par viņas apbrīnojamo ITUC vadību. Viņas sasniegumi kopā ar apbrīnojamo komandu runā paši par sevi, un viņa ir izveidojusi spēcīgu un cienītu organizāciju, kas patiesi ir darbinieku globālā balss.

Taču es saprotu, ka šis ir vēsturiski grūts laiks strādājošajiem. Pasaule atrodas uz ekonomiskās lejupslīdes sliekšņa, un strādājošie atrodas tās frontē. Daudzi cilvēki jau pārdzīvo sekas. Miers un demokrātija ir apdraudēta, un jaunās galēji labējās kustības pakļauj lielam riskam cilvēku, strādnieku un arodbiedrību tiesības.

Bet mēs zinām, kas ir vajadzīgs. ITUC vadīs aicinājumu izveidot jaunu ekonomikas modeli, kura pamatā ir jauns sociālais līgums. Mēs vēlamies klimatam draudzīgas darbavietas, darba ņēmēju tiesības, taisnīgas algas, sociālo aizsardzību, vienlīdzību un iekļaušanu. Tam ir jābūt visu valdību plānu centrā. Šeit ir runa par sociālo taisnīgumu, mieru un izdzīvošanu, un es nerimšos, cīnoties par to strādājošo cilvēku labā. Godīgu dzīves un darba apstākļu aizstāvēšana visiem cilvēkiem ir labākais veids, kā veidot demokrātiju un mieru visā pasaulē.”

Luka Visentini līdz šim brīdim bija Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretārs.