LBAS logo

Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas ITUC kongress

No 16. līdz 22. novembrim Melburnā, Austrālijā, norisinājās Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas ITUC kongress, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 delegātu no vairāk kā 120 valstīm, lai lemtu par arodbiedrību kustības prioritātēm nākamajiem četriem gadiem.

Kongresu atklāja Džojs Mērfijs Vandins (Joy Murphy Wandin), Kulinas nācijas Vurundžeri vecākais, atklāšanas uzrunā īpašu uzmanību pievēršot Austrālijas pirmo valstu mantojumam, un Pats Dodsons, Rietumaustrālijas leiboristu senators un Javuru vecākais, kurš savu dzīvi ir veltījis cīņai par pirmo nāciju tiesībām, uzrunājot kongresa delegātus savā runā īpaši uzvēra solidaritātes un apvienošanās nozīmi: “Pirmās tautas šeit ir cīnījušās 250 gadus par atzīšanu, taisnīgumu un mieru šajā valstī. Mums ir daudz kopīga ar arodbiedrību kustības centieniem. Solidaritātē ir spēks – daudz var panākt, ja mēs sanākam kopā. Tas ir īpaši svarīgi pasaulē ar rekordlielu nevienlīdzības, ekspluatācijas un iznīcināšanas līmeni“.

Kongresa debatēs galvenā uzmanība tika pievērsta tēmām, kas ir jaunā sociālā līguma pamatā: klimatam draudzīgām darba vietām, darba ņēmēju tiesībām, taisnīgai darba samaksai, sociālajai aizsardzībai, vienlīdzībai un iekļaušanai. Liela uzmanība debatēs tika veltīta šā brīža pasaules ekonomikas lejupslīdei, kas ietekmē strādājošos un viņu ģimenes visā pasaulē, neatkarīgi no valstu ekonomiku attīstības līmeņiem.

Preses brīfingā teikts: “2022. gadā mēs piedzīvojam lejupejošu ekonomiskās izaugsmes spirāli, vienlaikus palielinoties preču un pakalpojumu cenām, kas veido pamatu strādājošo vissvarīgākajām dzīves izmaksām.”

Šarana Burova, ITUC ģenerālsekretāre: “Mums ir vajadzīgs jauns ekonomikas modelis ar jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, kuru pamatā ir pilnīga nodarbinātība, cienīgs darbs un  labklājība. Tas nozīmē jaunu sociālo līgumu ar dalītu labklājību un taisnīgām pārejām, kas palīdzēs stabilizēt sabiedrības kopienas un ekonomiku, radot kopīgu mierīgas līdzāspastāvēšanas drošību, kas vienlaikus risina nabadzību un atstumtību, radot iespēju investēt aprūpes ekonomikā, lai radītu augstas kvalitātes darbavietas, kas atbalsta sabiedrības”.

Pasaules arodbiedrību konfederācijas svarīgs darba kārtības punkts bija jaunā ģenerālsekretāra vēlēšanas. Par jauno ITUC ģenerālsekretāru ar 72% balsu pārsvaru tika ievēlēts Luka Visentini, kurš  labi zināms kā pašreizējais Eiropas arodbiedrības konfederācijas ETUC ģenerālsekretārs, kurš aizstās bijušo līderi Šaranu Burovu, kura ITUC ģenerālsekretāres amatā nostrādājusi 12 gadus.

Luka Visentini sevi pierādījis kā spēcīgu Eiropas arodbiedrību kustības līderi un savām spējām veiksmīgi sadarboties ar dalīborganizācijām. Arī Baltijas valstu arodbiedrības atzinīgi novērtē līdzšinējo sadarbību, viedokļu uzklausīšanu, iekļaušanu un izpratni par reģiona specifiku.

Kongresa noslēguma pasākums tika organizēts Viktorijas reģiona arodbiedrību namā VTHC, kas uzskatāms par nacionālo dārgumu un Austrālijas iedzīvotāju cīņas par darba tiesībām simbolu. Vairāk nekā 150 gadus Arodbiedrības nama ēka ir devusi pamatu sapņiem par labāku dzīvi strādājošiem un viņu ģimenēm. Tā ir ne tikai organizētā darba dzimtene Austrālijā, bet arī Viktorijas laika darba un Austrālijas Arodbiedrību padomes dzimtene.

1856. gadā noritēja veiksmīga arodbiedrību kampaņa par astoņu stundu darba dienu pēc kuras tika nolemts, ka “Tautas pils” ir jāuzceļ kā piemineklis šai uzvarai.

Pirmā arodbiedrību ēka bija pieticīga koka konstrukcija, kas reiz atradās tieši uz ziemeļiem no pašreizējā arodbiedrību nama Lygon Street ieejas, tā tika atvērta 1859. gadā. Ēkas būvniecību finansēja strādājošie un uzcēla to pašu spēkiem.

20. gadsimta 70. gadu sākumā tika izstrādāti jaunas, pamatīgākas ēkas plāni. Pašreizējās ēkas pamatakmens, tika ielikts 1874. gada 26. janvārī. Arodbiedrību nams kļuva par Viktorijas laikmeta arodbiedrību galveno mītni, un 1880. gados, arodbiedrībām turpinot augt, tā tika ievērojami paplašināta līdz 1969. gadā tai tika pievienots daudzstāvu paplašinājums.

VTHC ir senākā Viktorijas laika strādājošo apvienība. Tā ir organizējoša arodbiedrību kustība, kura apvieno 41 dalīborganizāciju un vairāk nekā 500 000 arodbiedrības biedru. VTHC padome ir arodbiedrību kustības lēmumu pieņemšanas institūcija, kurā darbojās tās pārstāvju ievēlēta izpildpadome, reizi mēnesī noturot sanāksmes, bet ikdienas arodbiedrības darbu, politiku un pasākumus vada sekretārs un divi sekretāra palīgi, kurus ievēl VTHC delegāti.

LBAS šajā arodbiedrību starptautiskajā notikumā pārstāvēja LBAS Jauniešu padomes koordinatore Anete Kice.