LBAS logo

Sveicam svētkos!

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs

LBAS sveic arodbiedrību biedrus un visus darbiniekus gaidāmajos svētkos – Darba svētkos un Latvijas demokrātijas dzimšanas dienā – Satversmes sapulces sasaukšanas dienā! Demokrātija netiktu iedibināta bez valsts neatkarības, tādēļ 4. maijā svinēsim Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu.

Demokrātija ir pamatvērtība, taču šajos sarežģītajos pandēmijas laikos ir ierobežotas sociālā dialoga iespējas un arī valsts pārvaldes efektivitāte. Tāpēc LBAS kopā ar sociālo partneri LDDK  un citiem sadarbības partneriem ir strādājusi pie tā, lai noturētu demokrātiju, sociālo dialogu un pilsonisko dialogu tādā līmenī, kāds nepieciešams šim grūtajam laikam, pārvarot krīzi. Ļoti daudzas lietas mums kopīgiem spēkiem, diskutējot un pārliecinot valdību, ir izdevies sakārtot daudz efektīvāk. Un tas skar ikvienu darbinieku, tas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tas skar mūsu 20 dalīborganizāciju biedru un viņu ģimeņu intereses. Šajā brīdī tas ir svarīgākais darbs, ko varēja darīt LBAS.

Bija ļoti svarīgi, lai darbinieku pārstāvji – arodbiedrības – būtu savlaicīgi informēti par visiem procesiem darbavietā, lai viņu tiesības tiktu ierobežotas vienīgi tajos gadījumos, kad tas ir neizbēgami saistībā ar viņu pašu drošību un veselību. Tādēļ ir svarīgi, lai katrā uzņēmumā ir sociālais dialogs, lai viss notiek samērīgi, racionāli un efektīvi.

Pateicoties sociālo partneru uzstājībai, sociālais dialogs pakāpeniski tika pilnveidots un uzturēts, un nodrošināja darbinieku un darba devēju pārstāvniecību valdības pieņemtajos lēmumos, kas skāra uzņēmumus, darbiniekus, iedzīvotājus. Diskusijas ir nopietnas un sarežģītas, bet to pievienotā vērtība ir, ka viedokļu daudzveidībā tiek panākti labākie risinājumi sabiedrībai, ekonomikai un mūsu tautsaimniecībai. Reizēm tie ir novēloti, bet tāda ir demokrātijas būtība, ka grūti risinājumi nāk pakāpeniski.

Svarīgi šajos pavasara un demokrātijas svētkos ir atcerēties, ka mēs virzāmies uz pakāpenisku izeju no šīs epidēmijas krīzes un veidojam virkni drošības protokolu uzņēmumos un nozarēs, kas dos iespēju ātrāk pārvarēt esošās situācijas smagumu. Šajā grūtajā laikā noteikti ir jāsaglabā pozitīvs skatījums uz mūsu nākotni, – optimisms ir sabiedrības veiksmīgas rīcības pamats. Un arodbiedrību un darbinieku rīcības vienotība ir tas spēks, kas var nosargāt sociālo taisnīgumu un labklājību Latvijā. 

LBAS novēl, lai mēs Latvijā, Eiropā, pasaulē pārvaram šīs pandēmijas grūtības, lai cilvēku veselība nostiprinās un apdraudējumi mazinās, lai atjaunojas ekonomikas un sociālo tiesību spēks mūsu sabiedrībā!