LBAS logo

Vācijas prezidentūra ES Padomē no 2020. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

Vācijas prezidentūras prioritātes ir izvirzītas saskaņā ar vadmotīvu “Kopā Eiropas atveseļošanai.”

Prezidentūras programmā uzmanība ir pievērsta četrām galvenajām jomām:

  • koronavīrusa krīzes seku pārvarēšana ilgtermiņā, kā arī ekonomiskā un sociālā atveseļošana,
  • spēcīgāka un inovatīvāka Eiropa,
  • taisnīga Eiropa,
  • ilgtspējīga Eiropa,
  • Eiropa, kurā valda drošība un kopīgas vērtības,
  • spēcīga Eiropa izaicinājumu pilnā pasaulē.

ES Padomes prezidentvalsts Vācija tieši pievērsīsies Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai. Tā cīnīsies pret vīrusa izplatību, atbalstīs Eiropas ekonomikas atveseļošanu un stiprinās sociālo kohēziju Eiropā. Lai to panāktu, Vācija iestājas par vienotu apstiprinātu rīcību, Eiropas solidaritāti un kopīgām vērtībām.

Līdz ar Vācijas prezidentūru aizsākas arī trio prezidentūra, kuru pārņems Portugāle un Slovēnija.

Sīkāka informācija šeit.