LBAS logo

Vai SDO konvencija pret vardarbību un uzmākšanos darba vietā ir cienīga darba jautājums?

Katru gadu 7. oktobrī mēs atzīmējam Pasaules Cienīga darba dienu. Šogad mēs atzīmējam arī jaunas Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvencijas izveidi, kas jau sen ir bijusi vajadzīga. Pēc daudzu gadu ilgas globālo arodbiedrību cīņas, SDO jūnijā pieņēma Konvenciju un rekomendāciju pret vardarbību un uzmākšanos darba dzīvē.

Tagad mums ir starptautiski rīki, kas atzīst ikviena tiesības strādāt bez vardarbības un uzmākšanās! Turklāt pārkāpumi, kas vērsti pret Konvenciju, var būt cilvēktiesību pārkāpums vai ļaunprātīga izmantošana.

Vardarbības un uzmākšanās definīcija ir plaša un uzsver uz dzimumu balstītu vardarbību un uzmākšanos. Cita starpā ir iekļauta seksuāla uzmākšanās un iebiedēšana. Tās var būt darbības “aci pret aci” vai ar digitālo mediju starpniecību. Ir iekļauta arī vardarbības ģimenē ietekme uz darba pasauli.

Šie rīki ir derīgi darba pasaulē neatkarīgi no uzņēmējdarbības jomas gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī formālajā un neformālajā ekonomikā.

Darba ņēmēji un visi pārējie cilvēki ir iekļauti, neatkarīgi no darba līguma veida vai attiecībām, tostarp personas, kas piedalās apmācībā, platformu darbinieki, kas strādā ekonomikas jomā, un darba meklētāji. Konvencijā ir ņemta vērā arī trešo personu (piemēram, klientu un pacientu) līdzdalība gan vainīgo, gan cietušo statusā.

Šie rīki ir spēcīgi un praktiski un nodrošina skaidru rīcības sistēmu un stingru veidu, kā atbildīgi cīnīties pret vardarbību un uzmākšanos. Rīki paredz veikt darba vietas riska novērtējumu, apmācību, attieksmes maiņu un izpratnes veicināšanas pasākumus. Acīmredzot, šos pasākumus vislabāk var plānot, sadarbojoties darba devējam un arodbiedrībai darba vietu līmenī.

Konvencija ir liels vēsturisks sasniegums. Šie rīki ir svarīgi, bet arī to īstenošana prasa smagu darbu, pat Ziemeļvalstīs. Ir laiks sākt plānot ratificēšanu kopā ar nacionālajām arodbiedrībām!

Konvencija stājas spēkā 12 mēnešus pēc tam, kad to ir ratificējušas divas dalībvalstis. Mēs no sirds ceram, ka Baltijas un Ziemeļvalstu valdības būs starp pirmajām, kas ratificēs!

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, President, Council of Nordic Trade Unions (NFS) and the Federation of State and Municipal Employees (BSRB), Iceland

Magnus Gissler, General Secretary, Council of Nordic Trade Unions

Peep Peterson, President, The Estonian Trade Union Confederation (EAKL), Estonia

Irena Liepina, Vice President, Free Trade Union Confederation of Latvia (LBAS)

Inga Ruginienė, President, Lithuanian Trade Union Confederation (LPSK)

Kristina Krupavičienė, President, Lithuanian trade union LPS Solidarumas