LBAS logo

Valdības sociālie un sadarbības partneri tiekas ar koalīcijas diskusijās iesaistītajām partijām

Lielākie valdības sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) tiekas ar koalīcijas diskusijās iesaistītajām partijām, lai runātu par sadarbību un savstarpēju iesaisti valdības deklarācijas veidošanas procesā.

Latvijas izaugsmi veicinoša un tautsaimniecību stiprinoša valdības darba plāna izstrādei nepieciešams iesaistīt lielākos valdības sociālos un sadarbības partnerus, kā arī nodrošināt pastāvīgu un ciešu sadarbību, tāpēc LTRK, LDDK, LBAS, LZA un LPS uzsākuši sarunas ar koalīcijas diskusijās iesaistītajām partijām, lai apspriestu topošās valdības veidošanas procesu un mērķus, kā arī vienotos par savstarpēju iesaisti valdības deklarācijas veidošanas procesā.

Organizāciju pārstāvji uzskata, ka jaunajai valdībai nepieciešams pēc iespējas ātrāk uzsākt darbu un risināt ekonomiskās krīzes radītās un tautsaimniecības attīstību kavējošās problēmas. Trešdien, 16. novembrī LTRK, LDDK, LBAS, LZA un LPS tikās ar politisko apvienību Apvienotais saraksts un tikšanās laikā puses vienojās par sadarbību valdības deklarācijas izstrādē, kā arī bija vienisprātis, ka iespējami ātri nepieciešams īstenot Valsts prezidenta ierosinātos priekšlikumus valdības pārvaldības modelim, lai nodrošinātu daudz lielāku elastību, kā arī efektīvāku krīžu un horizontālo jautājumu risināšanu, un valdībai jādara viss, lai Latvija tuvākajos četros gados mainītu savu attīstības dinamiku, vismaz tuvinoties Baltijas valstīm.

LZA prezidents Ivars Kalviņš:  “Kad ir krīze, tad jārīkojas savādāk. Šobrīd izskatās, ka taisāmies rīkoties kā iepriekš. Mēs esam maza valsts, mums ir jāsāk uzvesties citādāk, nekā lielvalstīm, jābūt ātrākiem un inovatīvākiem.”

LTRK prezidents Aigars Rostovskis: “Mēs vairs nedrīkstam dzīvot pa vecam. Kopīgus mērķus var sasniegt tikai kopīgi. Esam jau daudzkārt pieredzējuši, kā svarīgas lietas pazūd starpresoru labirintos.”

LDDK prezidents Andris Bite: “LDDK ir valdības sociālais partneris un ir svarīgi, lai valdības veidošanas procesā mēs – sociālie partneri un sadarbības organizācijas – “runātu vienā valodā”.  Lai valdība strādātu efektīvi, nepieciešamas datos balstītas apņemšanās un lēmumi, kas saskan ar valsts tautsaimniecības un sabiedrības labklājības vajadzībām.”

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Domājot par jaunās valdības uzdevumiem, svarīgi ir neaizmirst par lielākajiem sadarbības partneriem, kas ir gatavi nodrošināt visu nepieciešamo kvalitatīvu lēmumu pieņemšanā. Tāpat nedrīkst aizmirst, ka pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem un ar to palīdzību ir iespējams risināt valstī aktuālās problēmas, tāpēc no koalīcijas partneriem sagaidām izpratni par pašvaldību lomu un to vajadzībām, lai tās tālāk palīdzētu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.”

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Jāsaprot, ka sagatavotais budžeta priekšlikums ir tehniskais budžets. Un pat Eiropas Komisija mūs aicina ņemt vērā augsto inflāciju un sniegt maksimālu atbalstu mājsaimniecībām un uzņēmumiem, neaizmirstot prioritātes – veselības aprūpi un izglītību, kā arī apzināties, ka izeja no grūtībām nevar notikt uz sabiedrības mazāk turīgās daļas rēķina.”