LBAS logo

Valsts pārvaldes pieteiktais finansējums nākamā gada budžetam nenodrošinās taisnīgu darba samaksas pieaugumu valsts iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem

24. augustā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) notika sanāksme, kurā piedalījās Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes un LBAS Tautsaimniecības padomes  pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par Latvijas valsts ministriju prioritātēm 2023. gada budžetam.

Izskatot ministriju prioritātes 2023. gada budžetam, arodbiedrības ir bažīgas par pieprasītā finansējuma nepietiekamo apmēru, lai nodrošinātu taisnīgu atalgojuma līmeņa pieaugumu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Tostarp, pedagogiem, veselības aprūpes, dzelzceļa un citu nozaru darbiniekiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasītais finansējums pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei 10,6 milj. eiro apmērā neatbilst Ministru kabinetā nolemtajam un nenodrošina slodzes sabalansēšanu. Tāpat vairāku dzelzceļa nozaru profesiju pārstāvju darba samaksa neatbilst pašreizējam darba tirgum un ekonomiskajai situācijai, – Satiksmes ministrijas pieteiktais finansējums dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai ir par mazu un neatbilst tam, ko VAS “Latvijas dzelzceļš” ir pieteicis, lai darbinieki nodrošinātu kustības satiksmes drošību.

Arī Valsts meža dienesta resursu kapacitātes stiprināšanai pieteiktais, atalgojumam 2023. gadā paredzētais finansējums 3,2 milj. eiro apmērā LBAS skatījumā nav pietiekams un nenodrošina kvalitatīvu speciālistu atalgojumu un jaunu speciālistu piesaisti.

Jaunais ārstniecības personu darba samaksas modelis nenodrošina taisnīgu darba algas pieaugumu visiem nozarē strādājošajiem. Turklāt tas rada būtiskus riskus palielināt plaisu starp nozarē strādājošajiem darbiniekiem, kā arī pie šī brīža patēriņu cenu pieauguma pat nespēj nodrošināt pirktspējas saglabāšanu veselības aprūpes nozarē strādājošajiem ar zemākajiem ienākumiem.   LBAS uzsver, ka finansējums veselības aprūpes darbinieku algu celšanai nav pietiekošs un neatbilst iepriekš atrunātajam grafikam.

LBAS konceptuāli atbalsta Labklājības ministrijas piedāvāto risinājumu, piešķirot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) nomaksas pagarinājumu, atlikto VSAOI kompensēt no pamatbudžeta. Tomēr LBAS uzskata, ka jāmeklē veidi, kā atbalstu piemērot ātrāk par 2024. gadu, jo darbinieki, kuri, piemēram, dodas pensijā, zaudē uz iemaksām balstīto sociālo garantiju uzkrājumus jau šobrīd.

Sanāksmes dalībnieki apsprieda arī partiju pirmsvēlēšanu programmas. Kopumā LBAS vēlētos programmās redzēt lielāku uzsvaru uz partiju iniciatīvu sadarboties ar arodbiedrībām, kā arī esam vīlušies, ka nevienā programmā nav minētas LBAS prioritātes tādos jautājumos kā minimālās algas celšana, koplīgumu sistēmas attīstība u.c.

Diskusijās piedalījās LBAS un tās dalīborganizāciju pārstāvji – LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības viceprezidents Andrejs Umbraško, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs Aivars Āboliņš, LBAS eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda Romele un LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos Mārtiņš Svirskis.