LBAS logo

Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē

13. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji – LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde, LMNA priekšsēdētājas vietniece Ligita Brahmane un LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos Mārtiņš Svirskis piedalījās Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (VALTSA), kurā tika pārskatīts un apstiprināts VALTSA nolikums, kā arī pārrunāti turpmākās apakšpadomes darbības virzieni.

Kā zināms, jaunajai valdībai uzsākot darbu tika pieņemts lēmums par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu. Lai viestu skaidrību, ka Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izveidošana un atbildību pārdale starp VARAM un KEM nietekmē VALTSA, sociālie partneri ar ministrijas pārstāvjiem 13. aprīļa sanāksmē diskutēja par turpmāko darbību, KEM pārstāvju piesaistes iespējām apakšpadomes ietvaros, kā arī tika apspriesta iespēja veidot jaunu NTSP apakšpadomi KEM pakļautībā.

Tāpat sanāksmē sociālie partneri lūdza ministrijas ziņot par aktuālajiem jautājumiem, tostarp ES normatīvo aktu virzību, piemēram, Dabas atjaunošanas regulas, zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības regulas progresu un termiņiem. Sociālie partneri arī rosināja VALTSA sanāksmju regulāru sasaukšanu iedarbināt pēc iespējas ātrāk, lai sociālo partneru iesaiste regulu izstrādes procesā būtu jēgpilna. Lai uzsāktu regulāru darbu, VALTSA puses vienojās par apakšpadomes nolikuma apstiprināšanu un trīspusēju parakstīšanu līdz nākošajai apakšpadomes sanāksmei, kas norisināsies 11. maijā.