LBAS logo

Viena pasaule: darba vietas, ienākumi, sociālā aizsardzība

Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) 1. maija paziņojums

Izolēšanās tagad attiecas uz lielāko daļu pasaules iedzīvotāju, lai novērstu strauju vīrusa izplatīšanos kopienās un aizsargātu vecāka gadagājuma cilvēkus. Ekonomiskā un sociālā ietekme COVID-19 rezultātā traucē darba pasaulei, īpaši zemu atalgojumu saņemošiem darba ņēmējiem, un tas uzliek slogu pārāk daudzām valstīm. Reakcija uz pandēmiju ir pareizi vērsta, lai to ierobežotu un mazinātu, un atbalstītu veselības aprūpes un citus darbiniekus, kuri atrodas priekšplānā. Vīrusa izplatība tiek apkarota visās darba vietās, it visur pasaulē.

1. maijā mēs sveicam veselības aprūpes un citās nozarēs strādājošos, kuru darbs ir būtisks dzīvības glābšanai un svarīgu produktu un pakalpojumu nodrošināšanai.

Ir gājuši bojā desmitiem tūkstoši cilvēku, un vēl daudzi cietīs no ilgstošas ietekmes uz veselību. Tiek prognozēts, ka tiks zaudētas divi simti miljoni darba vietu, miljoniem cilvēku draud nonākšana atpakaļ nabadzībā, un milzīgā nevienlīdzība, kas jau pastāvēja, vēl vairāk palielinās. Divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju, kuriem ir nepietiekama sociālā aizsardzība vai tās nav vispār, ir pakļauti smagai iedarbībai, un daudzi no viņiem saskaras ar trūkumu un badu.

Šīs krīzes sekas ir klaji atmaskojušas globalizācijas modeļa trūkumus, kas ir uzspiesti strādājošām sievietēm un vīriešiem. Sabiedrības veselības sistēmas ir pasliktinājusi taupība, un darba ņēmēju tiesību neievērošana ir atstājusi bez ievērības miljoniem darba ņēmēju. Īpaši smagu slogu nes sievietes, migrējošie darba ņēmēji, etniskās minoritātes un citi, kas saskaras ar diskrimināciju. Tam ir jāmainās.

Pretlīdzeklis šai krīzei ir solidaritāte, kas ir arodbiedrību asinsrite visā vēstures laikā un arī mūsdienās. Visām valstīm ir jāstrādā kopā, lai pārvarētu sākotnējo COVID-19 vilni un sagatavotos nākotnei. Mēs atzinīgi vērtējam tās valdības, kas pilnībā izmanto sociālo dialogu, lai risinātu krīzi un nodrošinātu algu un ienākumu atbalstu saviem cilvēkiem. Mēs nosodām tās valdības, kas atsakās sadarboties ar arodbiedrībām valsts līmenī vai ar citām valstīm starptautiskā līmenī, noliedz pandēmijas realitāti vai atļauj vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus. Mēs arī nosodām korporatīvos plēsējus, kas cenšas gūt labumu no krīzes. Mēs pieprasām, lai visi uzņēmumi ievēro darba ņēmēju tiesības un uzstājam, lai valdības nodrošina, ka darba devēji to dara. Mēs atkārtoti apliecinām savu apņemšanos cīnīties pret galēji labējiem, lai neļautu tiem gūt labumu no šīs krīzes un turpmāk graut demokrātiju un cilvēktiesības.

Neviens nedrīkst tikt atstāts bez ievērības. Apjomīgiem ieguldījumiem sabiedrības veselības aizsardzībā un aprūpē, lai nodrošinātu piekļuvi visiem, un panāktu, ka pilnībā tiek ievērotas visu darba ņēmēju tiesības, ir jābūt atjaunotnes un ilgtspējas centrā.

Pasaules ekonomikas atjaunošanai ir jāizvirza trīs galvenie mērķi:

DARBAVIETAS: tiek iznīcinātas miljoniem darba vietu. Mērķis – pilnīga nodarbinātība, nodrošinot pienācīgu darbu visiem: veselīgus un drošus apstākļus, cienīgas darba vietas un nestabilu darba attiecību izbeigšanu.

IENĀKUMI: algas pasaules ekonomikā ir mazinājušās jau desmitiem gadu, un šī krīze rada riskus. Visiem darba ņēmējiem ir jānodrošina tiesības uz darba koplīgumu slēgšanu, un jānovērš darba samaksas atšķirības starp dzimumiem.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA: miljardiem cilvēku ir atstāti bez sociālās aizsardzības, un tos nopietni apdraud šīs krīzes postošā ietekme uz veselību un ekonomiku. Tagad ir pienācis laiks globālai sadarbībai, lai finansētu sociālo aizsardzību visiem. Pasaule šobrīd nevar pagriezt muguru tiem, kam tā visvairāk nepieciešama, tāpat tā nevar pagriezt muguru pret nepieciešamību atjaunot iekļaujošu un ilgtspējīgu nākotni.

Šie mērķi ir svarīgi, lai atjaunotu ekonomiku un nodrošinātu veselību un labklājību ikvienam uz šīs planētas. Mēs aicinām visas valdības un starptautiskās institūcijas sadarboties, lai šos mērķus sasniegtu.

Lai kur mēs būtu un lai kādas būtu mūsu atšķirības, mēs dzīvojam vienā pasaulē. Arodbiedrības zina, ka solidaritāte strādā. Mums tas jādara visas pasaules labā.