LBAS logo

Noslēgtie projekti

Projektu finansiālā atbalsta Eiropas Savienība Kopš 2016. gada, LBAS kā partneris piedalās EK projektā “Jauns sociālās sadarbības modelis - pozitīvi ietekmējamo finanšu pārvaldītāju un ekonomisko procesu process” (līguma Nr. VS / 2015/0382) Galvenais projekta mērķis ir dalīties pieredzējušās apmācības veidos, nodrošinot stiprāku darbinieku līdzdalību uzņēmējiem Baltijas reģionā. Īss projekta pamatojums:... Lasīt vairāk
2010.gada 28.decembrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzsāka dalību ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) (turpmāk – projekts) īstenošanā. Projekta īstenošana Valsts izglītības attīstības aģentūra apvienojas ar četriem sadarbības partneriem - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Valsts izglītības... Lasīt vairāk
Projektu finansiālā atbalsta Eiropas Savienība Eiropas Komisijas (EK) projekts (VS / 2014/0588) “Mēģinājums aktivizēt sociālos dialogus un nacionālās industriālās sistēmas sistēmas (Centrālās un Austrumeiropas) (CAEV) - iegūt apmācību un labāko praksi, izejot no krīzes”. 2015.gadā LBAS kā asociētais partneris uzsāka dalību Ungārijas arodbiedrību konfederācijas LIGA īstenotā EK izpētes projektā (VS/2014/0588),... Lasīt vairāk
Ekonomikas attīstība dažādos Latvijas reģionos un dažādos mērķos, vairāku gadu garumā neskaidri un administratīvi teritoriālās reformas iznākumā. Turklāt Latvijā uzņēmējdarbība tiek izteikta koncentrējoties, bet citur - darba devēji un darba ņēmēji - sabiedriskās aktivitātes un salīdzinošās vājas. Līdzīgi kā veidojas problemātiska situācija, kad sociālie dialogi ir vērsti uz nacionālās līmeņa... Lasīt vairāk
Projekts VS / 2018/0030 „Jaunu darba veicēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrību un uzņēmēju starpā” tika apstiprināts Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta „Nodarbinātība, sociālie jautājumi un iekļaušanas” programmu VP / 2017/008 „Informācija, konsultācijas un uzņēmumu pārstāvības līdzdalība” ietvaros 2017. gadā. gada beigās. Projekta mērķis un ieinteresēto personu iesaistīšana uzņēmumos ir informācijas,... Lasīt vairāk
Sākot ar 2017.gadu LBAS kā partneris piedalās Eiropas Komisijas līdzfinansētajā projektā “Veicināt darba tirgus izmaiņu ieviešanu un prasmju attīstīšanu, iesaistīt apvienības pārstāvjus un izmantot tos, kas izmanto darba tirgū” (SACADOS, VS / 2016/0285). Projekta mērķis ir atbalstīt un sagatavot arodbiedrību pārstāvību, lai panāktu labāku pielāgošanos darba tirgum, kā arī labāku... Lasīt vairāk
Līdz šim beidztais CENOFIA projekts Projekta ieviešanas laikā notikušas vairāk kārtības plānošanas sanāksmju administratīvās un piesātinātās problēmas, izmantojot gan telefona, gan konferenču veidotāju, gan izbraucot uz partnervalstīm: 14.-15.02.2017 Diseldorfā, Vācijā 10.-11.05.2017 Madridē, Spānijā 7.-8.11.2017 Budapeštā, Ungārijā 8.-9.02.2018 Rīgā, Latvijā 13.-14.09.2018 Florencē, Itālijā Tika piesaistīti eksperti, kuri kopā ar projektēšanas vadītājiem... Lasīt vairāk
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība nav 2014.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam dalībniekam Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotājam Erasmus + stratēģisko partnerību projektam “Kvalitatīvās prakses darba tirgum” (angļu valodā - “VET nodarbinātības veicināšanai”) (Nr.2014- 1 -LV01-KA202-000522), tā kopējais finansējums ir 339 260 EUR. Projekta mērķi ir: Kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošināšana, spēcīga sociālā... Lasīt vairāk
Sākot ar 2008.gada 1.septembri, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" īstenošanu. Strādājošo labklājība un dzīves kvalitāte ir tieši atkarīga no darba apstākļiem un darba tiesisko attiecību kultūras, jo darba vietā mēs pavadām lielāko dienas... Lasīt vairāk
Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda (Fund for decent work and tripartite dialogue) projekts ARODBIEDRĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ Cienīga darba un trīspusējā dialoga fonda (Innovation Norway) projekts (Nr.KNRIN-2012/104535) „Arodbiedrību kapacitātes stiprināšana TRĪSPUSĒJĀ DIALOGĀ” LBAS 2012.gada nogalē uzsāka īstenot projektu, kura mērķis ir stiprināt LBAS ietekmi Trīspusējā dialogā nacionālā līmenī. Projektā ir... Lasīt vairāk