LBAS logo

CENOFIA – ir Erasmus+ projekts, ar mērķi izstrādāt tālākizglītības mācību programmu Eiropas ne-finanšu informācijas analītiķiem

Līdz šim paveiktais CENOFIA projektā

Projekta ieviešanas periodā notikušas vairākkārtējas projekta uzraudzības sanāksmes administratīvo un satura jautājumu risināšanai, gan telefona-konferenču formātā, gan izbraucot uz partnervalstīm:

14.-15.02.2017 Diseldorfā, Vācijā
10.-11.05.2017 Madridē, Spānijā
7.-8.11.2017 Budapeštā, Ungārijā
8.-9.02.2018 Rīgā, Latvijā
13.-14.09.2018 Florencē, Itālijā

Tika piesaistīti eksperti, kuri kopā ar projekta vadītājiem un atsevišķi ekspertu grupā strādāja pie tā saucamajiem intelektuālajiem rezultātiem (Intellectual Outputs, turpmāk – IO), kopā 11 darba paketes:

IO2 – Uzņēmumu nefinanšu un daudzveidīgas informācijas (turpmāk – NDI) izvērtēšanas problēmu noteikšana;

IO3 – Piemērojamo metožu definēšana nākotnes sociālo atskaišu analītiķiem;

IO4 – NDI atskaišu novērtējuma/izvērtēšanas kritēriju izstrāde;

IO5 – Novērtēšanas kārtība un instrumentu klasifikācija, kas sociālo pārskatu analītiķiem jāpielieto;

IO6 – Novērtējuma/izvērtēšanas kvalitātes standartu noteikšana NDI pārskatos;

IO7 – Kopēju standartu noteikšanas ieteikumi analīzes sagatavošanā;

IO8 – Nākotnes sociālo pārskatu analītiķa kvalifikācijas apraksta izstrāde, kas tiks ņemts par pamatu apmācību programmas izstrādei;

IO9 – Mācību programmas izstrāde tālākizglītības apmācībām Eiropas sociālo pārskatu analītiķiem: mērķis, mērķa grupas, kvalifikācijas vienības/moduļi;

IO10 – Mācību programmas izstrāde tālākizglītības apmācībām Eiropas sociālo pārskatu analītiķiem: metodes, rokasgrāmata, sertifikāts;

IO11 – Specifiskās prasības informācijas apmaiņas portāla – ‘onlain’ datu bāzes programmēšanai, kurā tiks ievietoti atsevišķu lielo uzņēmumu ‘CSR’ pārskati.

Laikā no 12.-14.06.2018 Madridē, Spānijā notika mācību pilot-kursa pirmā daļa. Mācībās piedalījās dalībnieki no visām projekta partnervalstīm. No Latvijas mācībās piedalījās Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Dunskis kā projektā piesaistītais eksperts un Latvijas Industriālās nozares arodbiedrības pārstāve Agnese Avotiņa kā potenciālā NDI pārskatu analītiķe nākotnē. 10.-11.09.2018 šo mācību turpinājums – otrā daļa notiks Florencē, Itālijā un apmācības turpinās jau minētie dalībnieki.

Apmācību pilot-kursa mērķis ir atbilstoši izstrādātajiem IO (2-11) apmācīt potenciālos NDI pārskatu analītiķus, kuri ne vien spēs izvērtēt/izprast lielo uzņēmumu (500+ darbinieku) NDI pārskatus, bet arī apmācīt citus potenciālus analītiķus, ņemot vērā, ka pēc šādiem speciālistiem pieprasījums tikai pieaugs visā Eiropā.


Projekts ir vērsts uz konkrētas mērķa grupas prasmju un kompetenču identificēšanu un dokumentēšanu: topošā speciālistu grupa analizēs uzņēmumu ne-finanšu un daudzveidīgu informāciju (NDI).

Direktīva 2014/95/ES par nefinanšu un daudzveidīgas informācijas (NDI) izpaušanu attieksies uz lielām sabiedriskas nozīmes struktūrām ar vairāk kā 500 darbiniekiem, t.i., apm. 6 000 lielajiem uzņēmumiem un uzņēmumu grupām visā Eiropas Savienībā. Pēc tam, kad sāksies Direktīvas 2014/95/ES ieviešana, pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem šajā jomā: NDI-nepieciešamās datu analīzes ievērojami palielināsies, lai novērtētu un salīdzinātu 6000 lielo uzņēmumu ziņojumus pareizā veidā, jo īpaši saistībā ar informāciju, kas attiecas uz vides, sociālajiem, darbinieku jautājumiem un cilvēktiesībām.

Sekojot šai attīstībai, būs lieli izaicinājumi darba ņēmēju pārstāvjiem un arodbiedrībām. Īpaši viņiem ir jāizlemj, kā izvērtēt NDI ziņojumus korporatīvās sociālās atbildības (CSR) ietvaros. Līdz šim nav pieejamas specifiskas apmācības NDI-analītiķiem, tādu nav ne Eiropas, ne nacionālā līmenī.

Esošais projekts aptvers minētos jautājumus. Mērķa grupas sastāvā ir eksperti no Eiropas un projekta partnervalstu sociālo partneru organizācijām un to saistītajiem mācību centriem un pētniecības iestādēm.

7 projekta partneri no 6 valstīm projekta ietvaros paveiks sekojošo:

  • apkopos novērtēšanas /analīzes metodes, lai nosegtu arodbiedrību /darbinieku pārstāvju/ NVO pieprasījumu pēc ES mēroga NDI-analīzes standartiem.
  • apzinās nepieciešamās kompetences, lai izstrādātu un veicinātu minētās NDI-analīzes metodes;
  • izstrādās, pārbaudīs un īstenos Eiropas apmācību kursu mācību programmu un rokasgrāmatu treneriem;
  • instruēs pasniedzējus un konsultantus kā NDI analītiķus ar minētajām kompetencēm;
  • izstrādās praktisku un inovatīvu instrumentu kopumu NDI analītiķiem;
  • izveidos datu bāzi /portālu NDI analīzes datu apkopošanai, lai atvieglotu analītiķa veicamo uzdevumu un nodrošinātu iespēju salīdzināt NDI pārskatus dažādās valstīs un /vai nozarēs.

Projekta noslēgumā:

  • tiks apmācīta pirmā NDI analītiķu grupa;
  • tiks identificēti un pārbaudīti NDI individuālās analizēšanas veikšanai paredzētie rīki;
  • arodbiedrību pasniedzējiem būs iespēja aktīvi veicināt NDI analītiķu apmācību arī nākotnē;
  • ir noteikti to personu un organizāciju tīkls, kas nodarbojas ar NDIanalizēšanu.

Projekta ilgums – 24 mēneši

Projekta vadošais partneris: Arbeit un Leben DGB/VHS NRW, Vācija

Projekta sadarbības partneri:

Innovazione Apprendimento Lavoro srl. Impresa Sociale (IAL Toscana), Itālija
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Spānija
Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija (LPSK), Lietuva
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvija
BUSINESSHUNGARY/MGYOSZ, Ungārija


Sociālo ziņojumu analītiķi nākotnē

Uzņēmumu pienākums ir atklāt ne-finanšu informāciju sākot ar 2018.gadu

Cik virsstundas ir uzkrātas? Kas ir darīts strādājošo vienlīdzīgu iespēju labā? Šie ir tikai divi no jautājumiem, uz kuriem uzņēmumiem, ar vairāk nekā 500 darbiniekiem, būs jāsniedz atbildes. No 2018. gada nefinanšu informācijas sniegšana lielo uzņēmumu ziņojumos kļūs obligāta, pateicoties ES direktīvai 2014/95/ES. Turpmāko nedēļu laikā šīs direktīvas ieviešana ES dalībvalstu likumdošanā tiks pabeigta. Visiem lielajiem Eiropas uzņēmumiem nāksies publiski atskaitīties par savu sociālo atbildību. Arodbiedrībām, darbinieku pārstāvjiem un NVO tas rada lielisku iespēju – un tajā pašā laikā ir izaicinājumus, ko nedrīkst novērtēt par zemu. “Uzlabota pārredzamība dod arodbiedrībām vēl vienu iespēju efektīvi iesaistīties sociālā taisnīguma vairošanā. Mums jānodod šī informācija, lai to varētu izmantot visu ieinteresēto pušu interešu labā –jo īpaši darbinieku labā – skaļi un skaidri “saka Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra vietnieks Peters Šērers (Peter Scherrer).

Jaunas prasmes jaunām problēmām

Direktīva radīs labāku ilgtspējas pārredzamību, darbinieku līdzdalību un vienlīdzīgu iespēju. “Lai analizētu un pēc tam izmantotu izpaužamo informāciju savā labā, mūsu kolēģiem būs nepieciešamas atšķirīgas zināšanas,” norāda Arbeit und Leben NRW rīkotājdirektors Dr. Deivids Minterts (David Mintert). Tas ir iemesls, kāpēc sešas Eiropas organizācijas ir apvienojušas spēkus projektā “CENOFIA”. Kopā viņi ir sākuši izstrādāt IT- instrumentu kopumu un metodes, lai analizētu datus.

Ne-finanšu informācijas analīze būs ne tikai tematisks izaicinājums pieredzējušiem analītiķiem. Viņiem būs jāmācās strādāt ar jauna veida ziņojumiem.

“Projekts “CENOFIA” radīs mācību programmu “Eiropas Sociālo ziņojumu analītiķi”. Tas ļaus jaunienācējiem, kā arī pieredzējušiem analītiķiem efektīvi tikt galā ar jaunu informāciju strukturētā veidā. Šādā veidā informāciju varēs izmantot darbinieku pārstāvji visos līmeņos “, paskaidroja Minterts. Izmantojot tiešsaistes platformu, būs pieejami arī šādu analīžu instrumenti.

Eiropas projekti izstrādā starptautiskus risinājumus

Viens no “CENOFIA” mērķiem ir panākt starptautisku uzņēmumu un filiāļu salīdzināmību, tādējādi ļaujot Eiropas arodbiedrībām apvienoties kopīgās iniciatīvās. Sadarbība Eiropas līmenī ir atslēga uz kopēju izpratni. “CENOFIA – Tālākizglītības apmācību programma Eiropas Ne-finanšu analītiķiem”, to līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programma. Projekta partneri ir sociālo partneru organizācijas no sešām Eiropas valstīm (Vācijas -DE, Itālijas – IT, Spānijas -ES, Lietuvas – LT, Latvijas -LV, Ungārijas – HUN). Projekts sākās 2016.gada decembrī un ilgs 24 mēnešus.

Plašāka informācija saskaņā www.aulnrw.de/cenofia