LBAS logo

“Cienīgs darbs – esi informēts par tiesībām un pienākumiem!” (Innovation Norway)

“Cienīgs darbs – esi informēts par tiesībām un pienākumiem!” (Innovation Norway), Projekta Nr.2019/101870

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ar Innovation Norway fonda finansiālo atbalstu ir uzsākusi projekta “Cienīgs darbs – esi informēts par tiesībām un pienākumiem!” īstenošanu.

Projekta mērķis – veicināt sabiedrības informētību un izpratni par cienīga darba praksi, nodrošinot plašāku pieeju aktuālajai informācijai par cienīga darba apstākļiem un konsultatīvo atbalstu dažādām nodarbināto kategorijām.

Projekta sadarbības partneris – Norvēģijas arodbiedrību konfederācija (LO Norway).

Projekta ilgums: 2020. gada 1.aprīlis – 2022. gada 31.marts.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai projektā ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:

  • interaktīvās aplikācijas izstrāde nodarbināto informatīvajam atbalstam un konsultēšanai par tiesībām un pienākumiem darba tiesiskajās attiecībās;
  • 10 video sižetu veidošana par aktuāliem cienīga darba tematikas jautājumiem un sociālā dialoga lomu to risināšanā;
  • nodarbināto aptauja par cienīga darba apstākļiem;
  • projekta mērķa grupām saturiski atbilstošu aktivitāšu īstenošana ar mērķi paaugstināt informētību par cienīga darba apstākļiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersona projektā ir LBAS projekta koordinatore Anna Bondare. Vairāk informācijas varat saņemt, rakstot uz e-pastu: anna.bondare@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 29239183.