LBAS logo

Iepirkumi

Šobrīd izsludinātās iepirkuma procedūras

“Informatīvās reklāmas kampaņas organizēšana”.

Piedāvājumi jāiesniedz: Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 413.kab., darba dienās no 8:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 līdz 28/06/2013 plkst. 15:30.

Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 413.kab. vai arī sūtot pieprasījumu uz e-pastu liene.liekna@lbas.lv no 13/06/2013 līdz 28/06/2013 no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00.

Noslēgtās iepirkuma procedūras

“Divu metodisko materiālu drukāšana”

Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” vadīšana

Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem un darba strīdu praktiska risināšana projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” informatīvo publicitātes pasākumu un konkursu organizēšana

Biroja telpu noma reģionos konsultāciju sniegšanai

Biroja telpu noma reģionos konsultāciju sniegšanai

Biroja telpu noma Jelgavā konsultāciju sniegšanai

Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem Valmierā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Biroja telpu noma Valmierā konsultāciju sniegšanai

Darba tiesību un darba aizsardzības informatīvo biļetenu sagatavošana

Izglītības programmu izstrāde

Darba tiesību un darba aizsardzības informatīvo biļetenu drukāšana

Televīzijas raidījumu producēšana un pārraidīšana, video sižetu sagatavošana

Darba tiesību un darba aizsardzības informatīvo biļetenu izplatīšana

Metodiskā materiāla „Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās”

Rokasgrāmatas „Darba aizsardzības rokasgrāmatas nodarbināto pārstāvjiem un uzticības personām” satura izstrāde

Projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” izglītojošo un sabiedrības iesaistes aktivitāšu koordinēšana un rezultātu eksponēšana

Konsultāciju sniegšana par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem Rīgā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Informatīvo un metodisko materiālu drukāšana

Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem Rīgā un Liepājā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācība par jaunajiem apmācību modeļiem

Tematisku darba aizsardzības grāmatu aktualizācija

Informatīvā materiāla „Darba likums ar komentāriem” satura izstrāde

Informatīvā materiāla „Darba likums ar komentāriem” satura izstrāde

Biroja telpu noma Daugavpilī konsultāciju sniegšanai

„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” adminestrēšana – 2.iepirkuma priekšmeta daļa – projekta „”Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana

„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sabiedrības iesaistes aktivitāšu koordinēšana un rezultātu eksponēšana

Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem Rīgā „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” Tematisku darba aizsardzības grāmatu un metodisko materiālu drukāšana.

„Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana darba tiesību jautājumos potenciālajiem darbiniekiem, nodrošinot to sagatavošanu darba tirgum.

“Informatīvā materiāla “Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās” satura izstrāde”

Konsultāciju sniegšana par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem Rīgā „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

” Trīs metodisko materiālu drukāšana” ESF projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.”