LBAS logo

Projekta aktivitātes 2010.gadā

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu un laika grafiku 2010.gada ceturtajā ceturksnī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība realizē projekta „Darba attiecību un darba drošības praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sekojošas aktivitātes:

  • Konsultāciju sniegšana darba tiesību un darba drošības jomā. Aktivitātes ietvaros tiek sniegtas konsultācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā. Sakarā ar saspringto sociāli ekonomisko situāciju Latvijā, konsultāciju skaits ir ievērojami palielinājies. Lielākoties konsultācijas tiek sniegtas par – atbrīvošanu no darba sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, darba samaksas un atlaišanas pabalsta ne izmaksu, bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, nepareizi nomaksātiem nodokļiem, utt.
  • Decembrī taps pabeigta piecu darba aizsardzības moduļu izstrāde. Šogad tiks sagatavoti sekojoši moduļi:

– Grāmatvedība, sekretariāta un biroja darbs;
– Mašīnzinības (autotransports, celtniecības un ceļu būves tehnika);
– Mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika;
– Viesnīcu un restorānu pakalpojumi;
– Tūrisma un atpūtas organizācija.

 • Apmācības „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos”. Līdz šim notikuši 9 semināri. Šogad ceturtajā ceturksnī tiks organizēti 3 semināri.
 • Izglītības programmas par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā. Līdz šim notikuši 8 semināri. Šogad vēl tiks organizēti 3 semināri.
 • Aktivitātes izglītības pilnveides apmācības licenzētu kursu „Darba aizsardzība un drošība” sagatavošana un organizēšana ietvaros tiks organizēti 4 kursi – 2 Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
 • Oktobra mēnesī tiks pabeigta „Darba likums ar komentāriem” satura izstrādā, ko veic zvērinātu advokātu birojs „BDO Zelmenis & Liberte”.
 • 2010.gada ceturtajā ceturksnī aktivitātes Tematisku darba aizsardzības grāmatu aktualizācija un izdošana ietvaros, tiks pabeigta satura izstrāde un uzsākta 6 tematisku Darba aizsardzības grāmatu: „Darba drošība”, „Ergonomika”, „Darba higiēna”, „Darba apstākļi un veselība darbā”, „Psihosociālā darba vide”, „Darba aizsardzības apmācību metodes” drukāšana.
 • Novembrī tiks uzsākta Komunikācijas auditēšana un sabiedriskās domas aptauja darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības monitoringam.
 • Novembrī arī tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.
 • Katru mēnesi notiks Radio raidījumu cikls „Drošs darbs”, kur raidījumā „Krustpunktā” par problēmjautājumiem darba tiesiskajās attiecībās informē, kā arī skaidro neskaidrās situācijas LBAS jurists, eksperts darba tiesiskajos jautājumos Kaspars Rācenājs.
 • Šā gada novembra mēnesī norisināsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā sabiedrības kampaņa par darba tiesiskajām attiecībām “Zini darba tiesības! Esi drošs!”. Tās mērķis ir sekmēt Latvijas iedzīvotāju izpratni par darba tiesisko attiecību prasībām un veicināt viņu ieinteresētību un iesaisti darba tiesību jautājumu praktiskajā risināšanā. Kampaņas ietvaros ir izveidota īpaša darba tiesībām veltīta mājas lapa www.darbatiesibas.lv (sāks darboties 26.oktobrī), tiks izplatīti sekojoši materiāli „Tavas darba tiesības”, „Kas jāņem vērā uzsākot darba tiesiskās attiecības, un izbeidzot darba tiesiskās attiecības”, „Īsumā par svarīgāko darba attiecībās”, kinoteātros un televīzijā tiks demonstrētas animācijas filmiņas par darba tiesību jautājumiem, kā arī Rīgā un astoņās Latvijas reģionu pilsētās notiks konsultācijas. Konsultāciju ietvaros tiks novadīts seminārs par svarīgākajiem un aktuālākajiem darba tiesisko attiecību jautājumiem. Pēc semināra auditorijai būs iespēja saņemt konsultācijas darba tiesību jautājumos. Pielikumā redzams plakāts, kurš tiks izvietots reģionu pilsētās, kurās notiks konsultācijas. Par kampaņas norisi tiks sniegta informācija arī reģionālajā presē.
 • Šobrīd uzsākts ikgadējais konkurss profesionālo skolu audzēkņiem „Profs 2010”, kurā profesionālo skolu audzēkņi sacentīsies ar zināšanām darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Konkursa galvenais mērķis ir veicināt profesionālo skolu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī rosināt izglītības iestādes vairāk pievērsties jautājumiem, kas skar jauniešu gatavību sākt darba dzīvi.

Konkurss norisināsies trīs kārtās:

Pirmā kārta notika oktobra mēnesī, visi dalībnieki internetā atbildēja uz konkursa jautājumiem par darba drošību, darba tiesībām un arodbiedrību lomu, un tā rezultātā tika noteikti katras skolas 10 zinošākie jaunieši, kas reģionālajos pusfinālos cīnīsies par vietu konkursa finālā.

Otrā kārta – pusfināls. Pašlaik jau ir zināmi tā dalībnieki:

Vidzemes reģions

4. novembris

No plkst. 12:00 līdz 15:00

Norises vieta: Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Purva iela 12a, Valmiera

Dalībnieki:

1.    Alsviķu profesionālā skola
2.    Barkavas arodvidusskola
3.    Cēsu profesionālā vidusskola
4.    Jāņmuižas Profesionālā vidusskola
5.    Smiltenes Profesionālā vidusskola
6.    Smiltenes tehnikums
7.    Valmieras 36. Arodvidusskola

Zemgales reģions

5. novembris

No plkst. 12:00 līdz 15:00

Norises vieta: Zemgales Olimpiskais centrs, Kronvalda iela 24, Jelgava

Dalībnieki:

1.    Aizkraukles arodvidusskola
2.    Jelgavas Amatniecības vidusskola
3.    Jelgavas Amatu vidusskola
4.    Saulaines Profesionālā vidusskola
5.    Vecbebru Profesionālā vidusskola
6.    Zaļenieku arodvidusskola

Rīga un Rīgas reģions

10. novembris

No plkst. 11:00 līdz 14:00

Norises vieta: LBAS ēka, Bruņinieku iela 29/31, Rīga

Dalībnieki:

1.    Bulduru dārzkopības vidusskola
2.    Ogres Profesionālā vidusskola
3.    Rīgas Būvniecības vidusskola
4.    Rīgas Pārdaugavas profesionālā skola
5.    Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
6.    Rīgas stila un modes profesionālā vidusskola

Latgales reģions

15. novembris

No plkst. 11:00 līdz 14:00

Norises vieta: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils

Dalībnieki:

1.    Daugavpils 1. Arodvidusskola
2.    Daugavpils Celtnieku Profesionālā vidusskola
3.    Latgales Amatniecības meistaru skola
4.    Latgales Transporta un Sakaru tehniskā skola
5.    Lūznavas Profesionālā vidusskola
6.    Rēzeknes 14. Arodvidusskola
7.    Rēzeknes profesionālā vidusskola

Kurzemes reģions

25. novembris

No plkst. 11:00 līdz 14:00

Norises vieta: Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39 (Tango zāle), Liepāja

Dalībnieki:

1.    Cīravas arodskola
2.    Laidzes Profesionālā vidusskola
3.    Liepājas Tūrisma un Tekstila skola
4.    RTU Liepājas filiāles profesionālā vidusskola
5.    Saldus Profesionālā vidusskola
6.    Ventspils Profesionālā vidusskola

Par konkursa „Profs 2010” pusfināla uzvarētājiem informācija tiks sniegta LBAS interneta vietnē profs2010.lbas.lv.

Trešā kārta – konkursa fināls.

Finālā piedalīsies pusfināla uzvarētāja komanda. Katrs finālā uzvarējušās komandas audzēknis saņems iPod NANO atskaņotāju, savukārt visas fināla dalībnieku pārstāvētās izglītības iestādes saņems īpašu „Profs 2010” kausu un sporta inventāru 300 latu vērtībā.

Vairāk informācijas, kā arī nolikums par konkursu pieejami LBAS interneta vietnē profs2010.lbas.lv.

LBAS konkursu rīko ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, un to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, kā arī Valsts darba inspekcija.

 • Projekta ietvaros tiks īstenota LBAS ekspozīcijas izstādīšana Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala. Izstādē „Darbs un karjeras iespējas”, kas notiks 12. un 13. Novembrī, varēs iegūt informāciju par jaunākajiem nodarbinātības pasākumiem 2011. gadā, darbā iekārtošanās iespējām un darba tiesībām, vakancēm, profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas atbalsta iespējām un citām aktualitātēm. Lai arī valstī joprojām ir augsts bezdarba līmenis, darba tirgus ir sakustējies, un arvien vairāk uzņēmumu meklē sev darbiniekus. Tomēr atrast labus speciālistus un atbilstošus darbiniekus nav viegli. Tādejādi LBAS speciālisti, piedaloties ar savu ekspozīciju izstādē, skaidros un palīdzēs darba ņēmējiem rast atbildes uz daudziem jautājumiem, lai veiksmīgāk konkurētu darba tirgū.

Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu un laika grafiku 2010.gada 1.pusgadā tiek īstenotas sekojošas aktivitātes: