LBAS logo

Projekta aktivitātes 2012.gadā

ESF projekta aktualitātes 2012. gada ceturtajā ceturksnī.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. LBAS konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja darbinieka un darba devēja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

Novembra beigās tiks izdots kārtējais biļetens “Darbinieku avīze” (lv un ru).

Decembrī tiks apkopoti SKDS aptaujas rezultāti

5. decembrī biznesa augstskolā “Turība” risināsies LBAS rīkotā ikgadējā konkursa “Profs” fināls, kurā piedalīsies labākās profesionāli tehnisko izglītības iestāžu audzēkņu komandas no Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona. Šo konkursu LBAS rīko sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju.

No 7. līdz 8. decembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā LBAS piedalīsies izstādē “Darbs EXPO”. LBAS stendā būs pieejami dažādi informatīvie materiāli, kā arī varēs saņemt ekspertu konsultācijas par darba tiesiskajām attiecību un darba drošību.

Decembrī nāks klajā personāla vadības ekspertes Lauras Kalniņas veidotie metodiskie materiāli “Darba attiecību modernizēšanaun Augstākās tiesas Senāta Judikatūras nodaļas konsultantes, juristes Zinaīdas Indrūnas veidotie metodiskie materiāli “Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Krustpunktā”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba koplīgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru ar mērķi palielināt plašākas auditorijas izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos, tā radot lielākas iespējas pārņemt labo praksi.

ESF projekta aktualitātes 2012. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. LBAS konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja darbinieka un darba devēja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

(Konsultantu darba laiki norādīti LBAS mājas lapā:
http://www.lbas.lv/about/consultation_centre_region).

Septembra nogalē sāksies profesionāli tehniskās izglītības iestāžu audzēkņu konkurss “Profs”. Ja iepriekšējos piecos gados uz “Profu” tika aicināti tikai vecāko kursu audzēkņi, tad šogad iespēja pārbaudīt savas zināšanas darba aizsardzībā un citos ar darba tiesībām saistītos jautājumos būs jebkura kursa audzēkņiem.

Pirmajā kārtā jauniešiem tiešsaistē katram individuāli būs jāatbild uz 45 anketas jautājumiem. Katras profesionālās skolas komandā tiks iekļauti desmit audzēkņi, kas būs saņēmuši augstāko vērtējumu pirmajā kārtā, lai novembrī piedalītos sava reģiona – Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales vai Rīgas – pusfinālā. Pusfinālu uzvarētāji 5. decembrī tiksies finālā Rīgā.

Šo konkursu LBAS rīko sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju. (Sīkāka informācija konkursa „Profs” mājas lapā: http://profs2012.lbas.lv/)

Septembrī tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Oktobrī tiks pabeigta moduļu izstrāde profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācībai darba aizsardzībā šādās nozarēs:

 • elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • mehānika un metālapstrāde;
 • materiālu dizaina tehnoloģijas;
 • jūrniecība;
 • komerczinības, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
 • Apmācības moduļus izstrādā Valsts izglītības satura centrs.

Šie un iepriekš izstrādātie moduļi – kopumā 20 – būs pieejami Valsts izglītības satura centrs (VISC) mājas lapā (http://visc.gov.lv/profizglitiba/metmat.shtml).

No 18. līdz 21. oktobrim LBAS piedalīsies izstādē “Vide un enerģija” (http://www.bt1.lv/bt1/ee/), bet no 7. līdz 8. decembrim – izstādē “Darbs EXPO” (http://www.bt1.lv/bt1/dki/). LBAS stendā būs pieejami dažādi informatīvie materiāli, kā arī varēs saņemt ekspertu konsultācijas par darba tiesiskajām attiecību un darba drošību. Abas izstādes notiks starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Decembrī tiks izdoti personāla vadības ekspertes Lauras Kalniņas veidotie metodiskie materiāli “Darba attiecību modernizēšana” un Augstākās tiesas Senāta Judikatūras nodaļas konsultantes, juristes Zinaīdas Indrūnas veidotie metodiskie materiāli “Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Krustpunktā”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba koplīgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru ar mērķi palielināt plašākas auditorijas izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos, tā radot lielākas iespējas pārņemt labo praksi. https://www.kopligumi.lv/

ESF projekta aktualitātes 2012. gada otrajā un trešajā ceturksnī.

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. LBAS konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja darbinieka un darba devēja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

Visu martu, aprīli un maiju notiek darba tiesību labās prakses konkurss „Ilgtspējas indekss”, kura laikā darba devēji tiek vērtēti atbilstoši augtākajiem korporatīvās sociālās atbildības standartiem attieksmē pret darba tiesībām un darba drošību.

Labās prakses piemēru konkursa labākie darbi tiks apkopoti gada pārskatā, kurā tie tiks papildināti ar analītiskiem rakstiem par darba tiesību un drošības attīstību Latvijā, kā arī atskatu par iepriekšējā gada veikumu darba tiesību un darba drošības popularizēšanā.

Gadagrāmatā tiks prezentēti Labās prakses konkursa apbalvošanas ceremonijā, kurā tiks apbalvoti labākie darba devēji.

Maijā tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Līdz 30. jūnijam risinās LBAS informatīvā kampaņa “Zini savas tiesības! Esi drošs!”, kuras gaitā LBAS eksperti darba tiesību jautājumos dodas izbraukumos uz visiem Latvijas reģioniem, tiekas ar iedzīvotājiem, kā arī plašāk iepazīstina ar LBAS konsultāciju centriem, tur pieejamo informāciju un juridisko atbalstu. Maijā šādi pasākumi notika Rīgā, Pāvilostā un Jelgavā.

2. jūnijā LBAS izbraukuma konsultācijas notiks Cēsīs, bet jūnija vidū atvērto durvju diena tiks rīkota Daugavpils LBAS konsultāciju centrā.

Jūnijā atkārtotā izdevumā ar aktualizētu saturu klajā nāks darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām. Šajā rokasgrāmatā ietvertas arī jaunākās izmaiņas likumdošanas aktos un LBAS speciālistu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par darba aizsardzību.

Jūnijā tiks publiskoti tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti, kuros būs iekļauta arī analīze par sabiedrības attieksmi pret Latvijas nodokļu sistēmu. Pētījuma rezultāti būs pieejami LBAS interneta mājas lapā www.arodbiedribas.lv, kur publicēti arī iepriekšējo LBAS iniciēto pētījumu pārskati.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Krustpunktā”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām. Turpinās arī sadarbība ar Latvijas reģionālajām televīzijām, kuru raidījumos LBAS pārstāvji regulāri komentē aktualitātes darba tirgū un darba attiecībās.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba līgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru ar mērķi palielināt plašākas auditorijas izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos, tā radot lielākas iespējas pārņemt labo praksi.

Septembrī sāksies gatavošanās jau sestajam ikgadējam LBAS rīkotajam konkursam profesionāli tehnisko skolu audzēkņiem “Profs”, kura mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par darba aizsardzību un citiem ar darba tiesībām saistītiem jautājumiem, kā arī dot iespēju jauniešiem labāk iepazīt arodbiedrības un novērtēt to lomu sakārtotas darba vides veidošanā un darba attiecību veiksmīgā risināšanā.

Par ESF projekta aktualitātēm 2012.gada pirmajā ceturksnī.

2012.gada pirmajā ceturksnī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība realizē projekta „Darba attiecību un darba drošības praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” sekojošas aktivitātes:

 • Konsultāciju sniegšana darba tiesību un darba drošības jomā. Aktivitātes ietvaros tiek sniegtas konsultācijas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.
 • Tiks organizēta profesionālo izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācība par sekojošiem apmācību modeļiem:
  • Lauksaimniecība;
  • Būvniecība;
  • Poligrāfija un izdevējdarbība;
  • Tekstila un šūto izstrādājumu ražošana;
  • Elektroenerģētika.
 • Apmācības „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos”. Šogad pirmajā ceturksnī tiks organizēti 2 semināri.
 • Izglītības programmas par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības jomā. Pirmajā ceturksnī tiks organizēti 2 semināri.
 • Aktivitātes izglītības pilnveides apmācības licenzētu kursu „Darba aizsardzība un drošība” sagatavošana un organizēšana ietvaros tiks organizēti 2 kursi – Rīgā.
 • Februārī tiks uzsākta Komunikācijas auditēšana un sabiedriskās domas aptauja darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un sabiedrības informētības monitoringam.
 • Februāra mēnesī kārtējā sabiedriskās domas aptaujas veikšana (SKDS)
 • Notiks informatīvās publicitātes kampaņas par projekta aktivitātēm, kuras ietvaros strādājošie tiks informēti par iespēju saņemt kvalificētas konsultācijas darba tiesību un darba drošības jautājumos LBAS reģionālajos centros.
 • Martā tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.
 • Katru mēnesi notiks Radio raidījumu cikls „Drošs darbs”, kur raidījumā „Krustpunktā” par problēmjautājumiem darba tiesiskajās attiecībās informē, kā arī skaidro neskaidrās situācijas LBAS jurists, eksperts darba tiesiskajos jautājumos Kaspars Rācenājs.
 • Šā gada marta mēnesī tiks uzsākta darba tiesību labās prakses konkursa organizēšana un izdots gada pārskats.
 • Februārī un martā norisināsies „Potenciālo darbinieku izglītošana darba tiesību un darba drošības jautājumos, nodrošinot sagatavošanu darba tirgum” konkurss. Primārā mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu auditorija. Sekundārā auditorija – esošie un potenciālie darbinieki, tai skaitā darba meklētāji un bezdarbnieki.
 • Jūnija mēnesī kārtējā sabiedriskās domas aptaujas veikšana (SKDS)