LBAS logo

Projekta aktivitātes 2013.gadā

ESF projekta aktualitātes 2013. gada ceturtajā ceturksnī.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Kā labāk dzīvot”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām. LBAS radio raidījumi klausāmi 30. jūlijā, 30.augustā un septembra beigās.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba līgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru, kas plašākai auditorijai palielinās izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas pārņemt labo praksi.

Novembrī tiks izdots Informatīvais biļetens Darbinieku avīze, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Novembra beigās arī tiks publiskoti rezultāti, kas iegūti iedzīvotāju aptaujā, ko LBAS veikusi kopā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS par darba attiecību praksi un izpratni par darba drošību Latvijā. Pētījuma mērķis ir apzināt un izvērtēt pārmaiņas, kādas notikušas sabiedrības zināšanās un attieksmē pret darba aizsardzību un darba tiesībām piecu gadu laikā, kopš tiek veiktas aktivitātes ESF projektā “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”.

Pētījuma rezultāti ikvienam interesentam būs pieejami LBAS mājaslapā http://www.arodbiedribas.lv/ sadaļā “Informatīvie materiāli”.

Ir notikusi pieteikšanās profesionāli tehniskās izglītības iestāžu audzēkņu konkursam “Profs”, kas norisināsies jau septīto gadu pēc kārtas. Ja “Profa” pirmajos piecos gados iespēja piedalīties konkursā bija tikai vecāko kursu audzēkņiem, tad kopš pagājušās sezonas iespēja pārbaudīt savas zināšanas darba aizsardzībā un citos ar darba tiesībām saistītos jautājumos tiek dota visu kursu audzēkņiem – arī pirmkursniekiem.

„Profa” pusfināli notiks š. g. 29.oktobrī Vidzemes reģionā, 01. novembrī Zemgales reģionā, 08. novembrī Latgales reģionā, 12. novembrī Kurzemes reģionā, 13.novembrī Rīgā, bet fināls 05.decembrī Rīgā, Biznesa augstskolā „TURĪBA”.

Konkursu “Profs” LBAS rīko sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju.

Ir uzsākti darba tiesību labās prakses konkursa “Ilgtspējas indekss” organizatoriskie darbi (/ ). Noslēguma pasākums š.g. 12.decembrī.

27. un 28. novembrī Rīgā notiks starptautisks forums par Eiropas Savienības labo praksi un inovācijām darba tiesību jomā.

ESF projekta aktualitātes 2013. gada trešajā ceturksnī.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Kā labāk dzīvot”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām. LBAS radio raidījumi klausāmi 30. jūlijā, 30.augustā un septembra beigās.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba līgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru, kas plašākai auditorijai palielinās izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas pārņemt labo praksi.

Septembrī tiks izdots Informatīvais biļetens, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Septembra beigās arī tiks publiskoti rezultāti, kas iegūti iedzīvotāju aptaujā, ko LBAS veikusi kopā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS par darba attiecību praksi un izpratni par darba drošību Latvijā. Pētījuma mērķis ir apzināt un izvērtēt pārmaiņas, kādas notikušas sabiedrības zināšanās un attieksmē pret darba aizsardzību un darba tiesībām piecu gadu laikā, kopš tiek veiktas aktivitātes ESF projektā “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”. Pētījuma rezultāti ikvienam interesentam būs pieejami LBAS mājaslapā www.arodbiedribas.lv sadaļā “Informatīvie materiāli”.

Septembra nogalē sākas pieteikšanās profesionāli tehniskās izglītības iestāžu audzēkņu konkursam “Profs”, kas norisināsies jau septīto gadu pēc kārtas. Ja “Profa” pirmajos piecos gados iespēja piedalīties konkursā bija tikai vecāko kursu audzēkņiem, tad kopš pagājušās sezonas iespēja pārbaudīt savas zināšanas darba aizsardzībā un citos ar darba tiesībām saistītos jautājumos tiek dota visu kursu audzēkņiem – arī pirmkursniekiem. Konkursu “Profs” LBAS rīko sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju.

Septembra beigās klajā nāks divi metodisko materiālu izdevumi.

Ekonomikas zinātņu maģistre un praktiskās grāmatvedības speciāliste Maija Grebenko izstrādājusi tēmu “Darba un atpūtas laika uzskaite un apmaksa”. Savukārt juridisko zinātņu maģistre un Latvijas Universitātes lektore Daina Ose izstrādājusi tēmu “Darba strīdu izskatīšana un prasības pieteikumu sagatavošana”.

Abi metodiskie materiāli elektroniskā formātā būs pieejami LBAS interneta mājas lapā www.arodbiedribas.lv.

ESF projekta aktualitātes 2013. gada otrajā ceturksnī.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības. (http://www.lbas.lv/about/consultation_centre_region)

Maija mēnesī kārtējā sabiedriskās domas aptaujas veikšana (SKDS)

28. aprīlis ir Pasaules darba aizsardzības diena. LBAS aprīli tradicionāli dēvē par darba aizsardzības mēnesi, ik gadu rīkojot virkni izglītojošu pasākumu, kā arī plašas darba aizsardzības tematikai veltītas diskusijas reģionos un Rīgā. 11. aprīlī notiks diskusijas Daugavpilī, 16. aprīlī – Liepājā, 19. aprīlī – Jelgavā, 23. aprīlī – Valmierā un 24. aprīlī – Rīgā. Darba aizsardzības mēneša noslēguma pasākums notiks 25. aprīlī Rīgā, LBAS namā, Bruņinieku ielā 29/31.

Aprīlī norisinās profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācība darba aizsardzībā pēc Valsts izglītības satura centrā izstrādātajiem moduļiem. (http://visc.gov.lv/profizglitiba/metmat.shtml)

Maija mēnesī noslēgsies darba tiesību labās prakses konkurss “Ilgtspējas indekss”. (http://www.ilgtspeja.lv). Noslēguma pasākums š.g. 24.maijā. Ilgspējas indeksa pārskats 2013.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Kā labāk dzīvot”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba līgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru, kas plašākai auditorijai palielinās izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas pārņemt labo praksi (https://www.kopligumi.lv).

Visa II. ceturkšņa garumā tiks organizētas apmācības „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos” un „Arodbiedrību uzdevumi darba aizsardzības jomā”, kā arī organizēti kursi „Darba aizsardzība un drošība”.

Maijā tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Jūnijā būs zināmi sabiedriskās domas aptaujas rezultāti, kur tiks apskatīti darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības problēmjautājumi. (http://www.lbas.lv/resources/studies).

ESF projekta aktualitātes 2013. gada pirmajā ceturksnī.
Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros

2012.gada publicitātes pārskats (LBAS, Darba tiesības un darba aizsardzība).

Projekta ietvaros LBAS konsultāciju centros Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā ikviens var bez maksas saņemt konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. Konsultanti palīdz arī sagatavot prasības pieteikumus tiesai, ja strīds skar darba tiesiskās attiecības.

LBAS janvāra vidū uzsāks informatīvo publicitātes kampaņu par projekta aktualitātēm, kuras gaitā Latvijas iedzīvotāji plašāk tiks iepazīstināti ar LBAS konsultāciju centriem un tajos pieejamo informāciju, turpināsies plašāki izglītojoši pasākumi par darba attiecībām un darba tiesībām.

Marta mēnesī tiks uzsākta darba tiesību labās prakses konkursa “Ilgtspējas indekss” organizēšana.

Katru mēnesi LBAS eksperti piedalās Latvijas Radio 1 tiešā ētera raidījumā “Kā labāk dzīvot”, sniedzot atbildes uz klausītāju jautājumiem par darba tiesiskajām attiecībām.

LBAS turpina pilnveidot elektronisko datu bāzi par darba līgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs, lai nodrošinātu vienotu darba koplīgumu un ģenerālvienošanos reģistru, kas plašākai auditorijai palielinās izpratni par darba koplīgumu saturu uzņēmumos un radīs lielākas iespējas pārņemt labo praksi.

Februārī un martā norisinās profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēju profesionālās pilnveides apmācība darba aizsardzībā pēc Valsts izglītības satura centrā izstrādātajiem sekojošiem moduļiem:

  • Mehānika un metālapstrāde;
  • Materiālu dizaina tehnoloģijas procesi;
  • Komerczinības, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
  • Jūrniecība;
  • Elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Visa I. ceturkšņa garumā tiks organizētas apmācības „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem uzņēmumos” un „Arodbiedrību uzdevumi darba aizsardzības jomā”, kā arī organizēti kursi „Darba aizsardzība un drošība”.

Martā tiks izdots Informatīvais biļetens „Darbinieku avīze”, kurā atspoguļos informāciju par projekta aktivitātēm, darba tiesisko attiecību un darba drošības pamatprincipiem un jautājumiem, padomiem darba ņēmējiem, iespējamiem problēmjautājumu risinājumiem, labās prakses piemēriem un palīdzības saņemšanas iespējām.