LBAS logo

Paveiktais 2018.gadā

Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002

Konference “Nozaru koplīgumi un nozaru konkurētspēja: sociālo partneru organizācijas pieredze Eiropā”

Prezentācijas:

Rīcībpolitikas rekomendācijas
Vācija: Nozaru koplīgumu pārrunu sistēma
Norvēģija: Nozaru koplīgumu pārrunu tiesiskais regulējums un prakse
Norvēģija: kā viegli atvērts nozaru koplīgumi
Latvija: Ieguvumi darba devējiem nav nozares ru koplīgumiem
Itālija: Aktuālās tendences nozaru koplīgumu pārrunu procesos
Darba devēju un darba ņēmēju vienošanās process: attīstības tendences Eiropā
Somija: Nozaru koplīgumu pārrunu prakse (video vēstījums)

DISKUSIJA PAR AKTUALITĀTĒM VIESMĪLĪBAS JOMĀ

2018. GADA 23. OKTOBRIS

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina uz diskusiju par aktuāliem risinājumiem

NORISES VIETA UN LAIKS

LDDK birojs, Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga
plkst. 12.00

REĢISTRĀCIJA

Lūdzam deleģēt savus datus un reģistrēties diskusiju laikā līdz 21.oktobrim, sūtīt uz e-pastu zanna.ribakova@lddk.lv .

LDDK un Latvijas Restorānu biedrības diskusijas par viesmīlības nozari,

Pēc tam, kad notiek diskusijas par nozares konkurētspēju, uzņēmējdarbību, nodarbinātību, nozaru koplīguma (ģenerālvienošanās) noslēgšanas procesu un ar to, ka pastāv aktuālie risināmie jautājumi.

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

 • Nozares koplīguma (ģenerālvienošanās) viesmīlības nozares galvenie nosacījumi un virzība
 • Samazinātais PVN viesmīlības nozarē un tā piemērošana
 • Darbaspēka pieejamības un izglītības risinājumi uc jautājumi

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam vērsties pie pasākuma koordinatoriem:

LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperti Nataļjas Preisas ( natalja.preisa@lbas.lv , 67035921)

LDDK projekta vadītājas Žannas Ribakovas ( zanna.ribakova@lddk.lv , 67225162)

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

Pamatojoties uz LBAS īstenoto ESF projektu “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” 3.5.darbību “LBAS un Sadarbības partneru dalība pieredzes apmaiņas vizītēs”, LBAS nacionālie eksperti N.Preisa un M.Svirskis kopā ar Sadarbības partneru koordinatoriem no Latvijas Meža nozares arodbiedrības (A.Kice), Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (M.Dunskis), Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (I.Makare) un Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS (D.Tarasova) 17.-18.septembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinkiem, Somijā.

Komandējuma nolūks: Somijas arodbiedrību konfederāciju SAK un STTK apmeklējums nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas jautājumos, vizīte Somijas celtniecības un sakaru nozaru arodbiedrībās Rakennusliitto un Pro. Kā arī tikšanās ar Latvijas vēstnieci Somijā K.Našenieci. Detalizēts pieredzes apmaiņas vizītes apraksts pieejams šeit.

Nozares tirgus izpēte sauszemes kravas pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem

Trešās nozares ziņojums, kas izstrādāts ESF “Nozaru kvalifikācijas sistēmu izveide un profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanas” ietvaros. Ziņojumā tiek analizēts ekonomiskais aspekts, situācija darba tirgū, uzņēmējdarbības vide, identificēti nozares problēmu risinājumi, ēnu ekonomikas ietekme, transporta nozares saimnieciskās darbības veicinātāju organizācija, darba tirgus kontrolē mazāku nodarbinātību, u.c. jautājumi.

Pilnu ziņojumu iespējams apskatīt šeit.

DISKUSIJA PAR AKTUALITĀTĒM KOKRŪPNIECĪBAS JOMĀ

2018. GADA 23. AUGUSTĀ

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina uz diskusiju par aktuāli risināmiem jautājumiem darba devējiem un darba ņēmējiem kokrūpniecības jomā.

NORISES VIETA UN LAIKS:

LDDK birojs, Raiņa bulvāris 4, 2. stāvs, Rīga

plkst. 13.00

REĢISTRĀCIJA

Lūdzam deleģēt savu pārstāvi un reģistrēties uz diskusiju līdz 21.augustam, nosūtot savu vārdu, uzvārdu un amatu uz e-pastu zanna.ribakova@lddk.lv.

Diskusijas dalībniekiem tiks prezentēts ziņojums “Kokrūpniecības nozare”, pēc kura notiks diskusija par kokrūpniecības nozares konkurētspēju, uzņēmējdarbību, nodarbinātību un ar to saistītajiem aktuāli risināmiem jautājumiem.

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

 • Automatizācijas ietekme uz nodarbinātību un procesiem kokrūpniecības sektorā. Kādas izmaiņas, automatizācijas/robotizācijas iespaidā sagaida nozares darbaspēku?
 • Ēnu ekonomikas, nestandarta nodarbinātības formu ietekme uz nozares attīstību, godīgu konkurenci un konkurētspēju globālajā ekonomikā. Vai strauji augošais pašnodarbināto skaits nozarē liecina par saimnieciskās darbības veicēju tiekšanos pēc elastīgiem darba nosacījumiem vai arī tiek izmantots kā nodokļu “optimizācijas” instruments uzņēmumos?
 • Kādi ir publisko iepirkumu sistēmas trūkumi no kokrūpniecības nozares skatu punkta?
 • Vai un kādi nozares pašregulēšanās instrumenti spētu risināt nozares problēmjautājumus?

Sīkāka informācija par diskusijas norisi pieejama šeit.

Meža nozares izpētes ziņojuma prezentācija pieejama šeit.

DISKUSIJA PAR AKTUALITĀTĒM ĶĪMISKAJĀ RŪPNIECĪBĀ

Š.g. 7.jūnijā LBAS kopā ar LDDK organizēja diskusiju par aktualitātēm ķīmiskās rūpniecības jomā. Diskusijā piedalījās ne tikai LBAS un LDDK vadības pārstāvji un eksperti, bet arī AS “Grindeks” vadības pārstāvji, Olaines nov. uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore un LAĶIFA izpilddirektore.

Tikšanās sākumā LBAS eksperts prezentēja projekta ietvaros izstrādāto ziņojumu “Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares”. Ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit.

Sanāksmes turpinājumā norisinājās diskusija par sekojošiem jautājumiem: Diskusija norisinājās par sekojošiem jautājumiem:

 • Kā risināt darbaspēka novecošanos un darbaspēka trūkumu nozarē? Vai ķīmisko un farmaceitisko produktu ražošana ir vilinoša jaunajiem talantiem?
 • Publisko iepirkumu sistēma Latvijā: kādi ir tās trūkumi no vietējo saimnieciskās darbības veicēju aspekta?
 • Kā risināt plānoto virsstundu apjoma problēmas? Vai tās atstāj iespaidu uz nozares produktivitāti un konkurētspēju globālajā tirgū?
 • Vai nozares pašregulēšanās instrumenti spētu risināt nozares problēmjautājumus?

Sīkāka informācija par sanāksmi pieejama šeit.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

Pamatojoties uz LBAS īstenoto ESF projektu “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” 3.5.darbību “LBAS un Sadarbības partneru dalība pieredzes apmaiņas vizītēs”, LBAS nacionālie eksperti N.Preisa un M.Svirskis kopā ar Sadarbības partneru koordinatoriem no Latvijas Meža nozares arodbiedrības (A.Kice) un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (M.Dunskis), 25.-26.aprīlī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Stokholmu, Zviedrijā.

Komandējuma nolūks: Zviedrijas arodbiedrību konfederācijas LO-Sweden apmeklējums nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas jautājumos, vizīte Zviedrijas nacionālajā mediācijas birojā un pieredzes apmaiņa uzņēmumā Byggnads, lai izprastu ģenerālvienošanās slēgšanas aspektus no uzņēmumu skatu punkta Zviedrijā. Detalizēts pieredzes apmaiņas vizītes apraksts pieejams šeit.


 

Kokrūpniecības nozares tirgus izpēte

Otrais nozares ziņojums, kas izstrādāts ESF “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” projekta ietvarā tiek analizēta kokrūpniecības nozare. Ziņojumā tiek analizēts ekonomiskais aspekts, situācija darba tirgū, uzņēmējdarbības vide, identificēti nozares problēmjautājumi, tajā skaitā, augstās ēnu ekonomikas ietekme, trūkumi publiskā iepirkuma savitojamībā ar nozares īpatnībām, darba tirgus sašķeltība nodarbinātības formu pārmaiņu ietekmē, u.c. jautājumi.

Pilnu ziņojumu iespējams apskatīt šeit.

Nozares tirgus izpēte

Projekta īstenošanas laikā tiek veikta aktivitāte – nozares tirgus izpēte, kuras ietvaros tiek veikta projekta prioritāro nozaru esošā tirgus situācijas izpēte, analizēta starptautiskā tirdzniecība, konkurētspējas un nodarbinātības aspekti.

Pirmais nozares ziņojums, kas izstrādāts ESF “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” projekta ietvarā tiek analizēta ķīmijas rūpniecība un tās saskarnozares. Ziņojumā tiek definēts nozares pārklājums, analizēta nozares ekonomiskā pozīcija tautsaimniecībā, situācija darba tirgū, kā arī identificēti nozares problēmjautājumi.

Izstrādātā dokumenta mērķis ir identificēt problēmjautājumus, analizēt darba tirgus situāciju nozarē un tajā operējošos uzņēmumos, izvērtēt sociālā dialoga un nozaru koplīguma, potenciālās ietekmes sfēras problēmjautājumu risināšanā.

Pilnu ziņojumu iespējams apskatīt šeit.

Vienojas par nepieciešamību iespējami drīz noslēgt ģenerālvienošanos

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība 27. martā ar būvniecības nozares darba devēju organizācijām un arodbiedrībām vienojusies par konceptuālu atbalstu ģenerālvienošanās noslēgšanai, ar kuru iecerēts noteikt visai būvniecības nozarei saistošu minimālo atalgojumu. Līdz ar to tagad strauja rīcība sagaidāma no valsts puses, lemjot par jaunu virsstundu apmaksas kārtību un nodokļu atvieglojumiem tiem būvniecības uzņēmumiem, kuri pievienosies koplīguma noslēgšanai.

Ģenerālvienošanās mazinās aplokšņu algas būvniecībā un uzlabos nozares reputāciju

Aktuālākie dati liecina, ka būvniecības nozarē joprojām ir ievērojams aplokšņu algu un neuzrādīta darba laika īpatsvars. Nozare ir nākusi klajā ar situācijas risinājumu – Ģenerālvienošanos būvniecības nozarē, ar kuru iecerēts noteikt visai būvniecības nozarei saistošu minimālo atalgojumu. Par Ģenerālvienošanās nepieciešamību šī gada 13. aprīlī kopīgā mediju brīfingā informēja VID, Finanšu ministrija, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Celtnieku arodbiedrība.