LBAS logo

Paveiktais 2021.gadā


Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002

This image has an empty alt attribute; its file name is dsdaltriuvs.jpg

2021.gada 31.decembrī ir noslēdzies LBAS īstenotais ESF projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”.

Informācijas apkopojumu par to, ko šajā Projektā darījām, ko sasniedzām, kādas mācības guvām un ko turpmāk darīsim, lūdzu skatiet pievienotajā prezentācijā ŠEIT.

Liels paldies LBAS Projekta kolēģiem, mūsu kolēģiem nozarēs – sadarbības partneriem: LIA, LMNA, LAKRS, LBNA un LSAB PRO, kā arī sociālajam partnerim un kolēģiem LDDK, sadarbības iestādei CFLA un atbildīgajai iestādei – Valsts kancelejai!


Lai analizētu Covid-19 pandēmijas ietekmētās darba tirgus attīstības tendences un sabiedrības gatavību jaunām darba organizācijas formām, sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) – 13. oktobrī organizēja starptautisku konferenci “Attālinātais darbs un sociālā dialoga loma”. Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore, konferencē raksturoja mūsdienu situāciju: “Covid-19 krīze ir radījusi būtiskas izmaiņas cilvēku mijiedarbībā un uzņēmumu darbībā – mums bija jāpielāgojas attālinātam darbam, bet uzņēmumi arī bija spiesti ātri pārvietot darbības uz virtuālajām platformām, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus un tiešsaistes pasūtīšanu, kā rezultātā ievērojami paātrinājās digitalizācijas ieviešana. Šīs straujās pārveides dēļ, mēs varējām turpināt darbu attālināti, vismaz daļēji, gandrīz bez aktivitātes samazināšanas, nodrošinot augstu produktivitāti.” Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, atklāja nozaru ģenerālvienošanās un koplīgumu lomu: “Koplīgumu pārrunu veicināšana un attīstīšana ir ilgstošs process, jo īpaši nozaru koplīgumi, kuri ir obligāti visiem darba devējiem nozarē. Intensīvi strādājot kopā ar darba devējiem, mēs jau šodien varam redzēt pirmos rezultātus. Koplīgumiem ir īpaša nozīme tieši šobrīd, kad veidojas un nostiprinās jaunas nodarbinātības formas un Covid-19 pandēmijas laikā pieaug nepieciešamība straujāk pielāgot darba tiesību regulējumu. Likumdevējs un valdība ne vienmēr to var izdarīt tik ātri kā sociālie partneri, vienojoties savās diskusijās.”

Prezentācijas:

Attālinātais darbs kā neatņemamadarba attiecību sastāvdaļa: darba devēju skatījums (J.Pumpiņš)
Teleworking in Spain (Mrs. Miriam Pinto Lomeña)
Prevalence and working conditions in telework during the pandemic (Oscar Vargas Llave)
The evolution of teleworking and the role of the social partners in Ireland (Catriona McKeating)
Attālinātā darba izaicinājumi (K.Rācenājs)
Nozaru koplīgumu pārrunas Latvijā: galvenie mācību punkti un attīstības virzieni (N.Preisa, M.Svirskis, S.Siliņa)
Attālinātā darba ietekme uz produktivitāti Latvijā (O.Barānovs)
Telework: an overview of OECD experiences (Sandrine Cazes)
Labour market trends and teleworking: the role of social partners in Germany (Arne Franke)
Attālinātais darbs AS «Sadales tīkls» (I.Bukovska)
Attālināts darbs ražošanas uzņēmumā (SCHWENK LATVIJA)
Attālinātais darbs un nodokļi (A.Okseņuka)
Teleworking and role of social dialogue in Belgium (Hugues Ghenne)
Darbs Tet elastīgajā darba vidē (I.Rone)

Konferences latviešu valodā:

Konference angļu valodā:




2021.gada 23.martā 11:00
Platformā ZOOM
Moderators: Nataļja Preisa
Diskusijai tiks nodrošināts Latviešu – Zviedru valodas sinhronais tulkojums