LBAS logo

Iepirkumi

Šobrīd izsludinātās iepirkuma procedūras

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras:

Piedāvājumi jāiesniedz: Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, 413. kabinets, darba dienās līdz 29/08/2014 no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras nolikumu ar pielikumiem iespējams saņemt Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 413. kabinetā vai elektroniski, rakstot pieprasījumu uz e-pastu liene.liekna@lbas.lv, zvanot – 67035925, 28375559.

Noslēgtās iepirkuma procedūras

Ziņojuma “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ieguldījums sociālā dialoga attīstībā Latvijā (2011.-2015.) satura, grafiskā dizaina un maketa izstrāde.

Informatīvo biļetenu drukāšana.

Metodiskā materiāla “Ārvalstu pieredzes izmantošana vispārsaistošo ģenerālvienošanās prakses ieviešanā Latvijā” izstrāde.

Metodiskā materiāla maketēšana un drukāšana.

Arodbiedrību reģionālās sadarbības tīkla izveide un koordinēšana Zemgalē.

Metodiskā materiāla “Efektīvs sociālais dialogs darba devēju un darbinieku vajadzību saskaņošanai uzņēmumā” satura izstrāde.

“Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības korporatīvās rokasgrāmatas drukāšana”

“Arodbiedrības reģionālās sadarbības tīkla izveide un koordinēšana Rīgā” projekta “Latvijas arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Normatīvo aktu un politikas dokumetu ekspertīze “Sociālā un darba tirgus attīstība”

“Arodbiedrības reģionālās sadarbības tīkla izveide un koordinēšana Vidzemē” projekta “Latvijas arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

“Arodbiedrību reģionālās sadarbības tīkla izveide un koordinēšana Rīgā”

“Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības korporatīvās rokasgrāmatas izstrāde”

“Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze “Sociālā un darba tirgus attīstība””

“Metodiskā materiāla un semināru materiālu maketēšana un drukāšana”

„Metodiskā materiāla izstrāde”

“Tiešā pasta kampaņas materiālu maketēšana un drukāšana”

IEPIRKUMU REZULTĀTI SKATĀMI IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ www.iub.gov.lv