LBAS logo

Konference “Veiktspējas stiprināšana arodbiedrību attīstībai”

 1. Sociālā dialoga loks: arodbiedrību ieguldījums sociālā dialoga attīstībā Latvijā 2011. – 2015. Grāmatas prezentēšana, autore I.Rugāja
 2. LBAS starptautiskā kapacitāte, LBAS ārējā sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa
 3. Īstenojot projekta aktivitātes, biedru iesaiste aktivitātēs, ESF projekta vadītāja L.Liekna
 4. Arodbiedrību iekšējā un ārējā komunikācija, P. Fiedlers , Ungārijas arodbiedrību konfederācijas LIGA komunikāciju departamenta vadītājs
 5. Pakalpojumu biedrības, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas vietnieks J. Krastiņš
 6. LTDA pieredzes apmācības organizēšana, Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja M. Muceniece
 7. HANDELS organizācija Arodbiedrību darbs, kas saistīts ar jaunu biedru piesaisti, M.Neuman
 8. ES normatīvo aktuālo un politikas dokumentu ekspertīžu ziņojumi, atgriezeniskā saite, LBAS eksperte N.Mickeviča
 9. LBAS darbības SWOT analīze, LBAS P.Krīgers
 10. Arodbiedrību publicitāte, popularizēšanas pasākumi, LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S.Birkenfelde
 11. Arodbiedrību reģionālā kapacitāte, LBAS Vidzemes reģionālā koordinatore T.Andersone

Foto galeriju var apskatīt šeit.