LBAS logo

Starptautiskais arodbiedrību jauniešu forums „Arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālajā līmenī” (ESF proj.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01)

 1. Ruta Porniece LBAS Forum RIGA Presentation 2015
 2. Rekomendācijas LBAS AB Jauniešu forums 2015.jūnijs
 3. Recommendations LBAS Riga TU Youth Forum 2015
 4. Raita Karnite Forum Riga Presentation 2015
 5. Malin Dusje LO Sweden statistik Forum RIGA Presentation 2015
 6. Laura Abrama LBAS Jauniešu padome Forum RIGA Presentation 2015
 7. Jouni Markkanen ETUC Youth Forum RIGA Presentation 2015
 8. ITUC PERC-YC 2015 RIGA Goda
 9. Ignacio Doreste for A Youth Employment Forum RIGA Presentation 2015
 10. Goda Neverauskaite LPSK Youth activities Forum RIGA Presentation 2015
 11. ETUC YOUTH PRIORITIES 2015
 12. Dominika Pyzowska Riga Transition to labour market
 13. Cooperation between TU youth Dominika
 14. Agenda Youth Forum 5-7 June 2015