LBAS logo

“Veicināt darba tirgus izmaiņu paredzēšanu un prasmju attīstīšanu, iesaistot arodbiedrību pārstāvjus informēšanā un konsultēšanā darba vietās” (SACADOS, VS/2016/0285)

Sākot ar 2017.gadu LBAS kā partneris piedalās Eiropas Komisijas līdzfinansētā projektā “Veicināt darba tirgus izmaiņu paredzēšanu un prasmju attīstīšanu, iesaistot arodbiedrību pārstāvjus informēšanā un konsultēšanā darba vietās” (SACADOS, VS/2016/0285). Projekta mērķis ir atbalstīt un sagatavot arodbiedrību pārstāvjus, lai tie labāk izmantotu informāciju un konsultēšanās procedūras, kas savukārt palīdzētu labāk pielāgoties darba tirgus pārmaiņām un darbaspēka prasmju uzlabošanai. Projekta ietvaros plānots sniegt arī rekomendācijas Eiropas arodbiedrību stratēģijas izstrādei.

Projekta vadošais partneris ir viens no vadošajiem profesionālo apmācību nodrošinātājiem Vācijā Berufsfortbildungswerk gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (BFW), BFW sniedz arī konsultācijas izglītības jomā.

Projekta partneri:

Itālijas arodbiedrību konfederācija (CISL)
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)
Vācijas arodbiedrību konfederācija (DGB)
Rumānijas arodbiedrību konfederācija (BNS)
Bulgārijas neatkarīgo arodbiedrību konfederācija (CITUB)

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. organizēt pieredzes apmaiņas braucienus – viens no tiem notiks Vācijā un plānots, ka jau 2017.gada septembrī 12 LBAS dalīborganizāciju pārstāvji dosies uz Vāciju, lai apmeklētu Vācijas transporta nozares uzņēmumu un dalītos pieredzē par strādājošo prasmju pilnveidošanu uzņēmumos, arodbiedrību iesaisti profesionālajā izglītībā un darbinieku informēšanā un konsultēšanā.
  2. izstrādāt apmācību materiālu, lai labāk izmantotu informāciju un konsultēšanās procedūras, kas savukārt palīdzētu labāk pielāgoties darba tirgus pārmaiņām un darbaspēka prasmju uzlabošanai. Apmācību materiālu sagatavos projektam piesaistīts individuāls eksperts vai uzņēmums.
  3. organizēt 11 nacionālos seminārus, no kuriem 1 notiks Latvijā. Semināri tiks organizēti, balstoties uz projekta ietvaros izstrādāto apmācību materiālu.
  4. organizēt konferenci, kurā piedalīsies visi projekta partneri – 5 nacionālo konfederāciju dalībnieki, kā arī Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) pārstāvji. Konferencē tiks prezentēti projekta rezultāti, kā arī plānota diskusija un prezentācija par Eiropas Komisijas Jauno prasmju programma Eiropai, kā arī tiks izskatītas rekomendācijas Eiropas arodbiedrību stratēģijai par informēšanu un konsultēšanu darba vietās, lai veicinātu darbinieku prasmju uzlabošanu un pielāgotos darba tirgus izmaiņām.
  5. organizēt kampaņu, aptverot 280 arodorganizāciju vadītājus no uzņēmumiem un pārstāvjus no darbinieku padomēm no 5 ES dalībvalstīm, lai veicinātu labāku informācijas apriti un darbinieku iesaistes arodbiedrībās procedūru piemērošanu. Kampaņa tiks veidota, balstoties uz pieredzes apmaiņas braucienu, apmācību semināru un projekta ietvaros izveidotā apmācību materiāla pamata.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kontaktpersona projektā ir LBAS eksperte izglītības, nodarbinātības un sociālajos jautājumos Linda Romele. Sīkāka informācija pa e-pastu: linda.romele@lbas.lv vai zvanot pa tālruni: 67035918.

KĀ ORGANIZĒT MĀCĪBAS DARBA VIETĀ. Praktisks ceļvedis arodbiedrībām, 2017. g.

Darba tirgus izmaiņu prognozēšana un prasmju attīstīšana, iesaistot arodbiedrību pārstāvjus informēšanā un konsultēšanā darba vietās. Praktisks ceļvedis arodbiedrībām, 2018.g.