LBAS logo

Sociālais dialogs

Sociālais dialogs  starp darba devējiem, valsts un arodbiedrībām un demokrātiskas valsts uzbūves iezīmi. Sociālie dialogi un interešu līdzsvarošanas modelis, kas nodrošina sociālo stabilitāti, tas ir konsultāciju mehānisms, kurā piedalās, darba devēji un arodbiedrības.

LBAS izveidojās 1990. gadā, kad iesaistījās konceptuālo jautājumu izstrādāšanā, kā trīspusējā veidā Latvijā.

Sociālais dialogs balstās uz Starptautiskajām darba organizācijām (SDO)

Sociālā dialoga tiesiskās pamatnostādnes  darba devēju un darba devēju regulētajā LR darba likumā (pieņemts 2001.gada 20.jūnijā, stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūniju). Likums regulē arī Ģenerālvienošanās noslēgšanu starp arodbiedrību un darba devēju republikāniskajām apvienībām.

Konvencijas pieņemšanas gads SDO Nr. Nosaukums Ratificēta Latvijas Republikā
1948. Nr.87 Par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās 1990.gada 4.maijs
1949. Nr.98 Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu 1990.gada 4.maijs
1971. Nr.135 Par strādnieku pārstāvjiem 1990.gada 4.maijs
1976. Nr.144 Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba normu pielietošanas sekmēšanai 1994.gada 5.jūlijs
1981. Nr.154 Par kolektīvo pārrunu atbalstīšanu 1994.gada 5.jūlijs


Sociālā dialoga tiesiskos pamatus
 darba vietā starp arodbiedrībām un darba devējiem regulē LR Darba likums (pieņemts 2001.gada 20.jūnijā, stājies spēkā ar 2002.gada 1.jūniju). Likums regulē arī Ģenerālvienošanās noslēgšanu starp arodbiedrību un darba devēju republikāniskajām apvienībām.