LBAS logo

Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC)

EIROPAS ARODBIEDRĪBU KONFEDERĀCIJA (ETUC)

Boulevard du Roi Albert II, 5, B-1210, Bruxelles

www.etuc.org

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) izveidota 1973. gadā, lai veicinātu darbinieku interešu aizstāvību Eiropas līmenī un pārstāvētu viņus Eiropas Savienības institūcijās.

Eiropas integrācijas process ar Eiro valūtu, Eiropas Konstitūciju, ES likumdošanas pieaugošo ietekmi ikdienas dzīvē ir mainījis arodbiedrību darbības uzstādījumus. Lai efektīvi aizstāvētu savus biedrus nacionālajā līmenī, ir jākoordinē darbība un politikas visā Eiropā. Lai ietekmētu ekonomiku un sabiedrību kopumā, strādājošajiem Eiropas līmenī jārunā vienā balsī un jādarbojas kolektīvi. Šo izaicinājumu ir uzņēmusies Eiropas Arodbiedrību konfederācija. Tās mērķis ir tāda Eiropas Savienība, kurai ir stipra sociāla dimensija, kas aizsargā pilsoņu labklājību.

ETUC sastāv no 89 nacionālām arodbiedrību konfederācijām no 39 valstīm, kā arī 10 Eiropas arodbiedrību federācijām.

Eiropas Arodbiedrību konfederācija ir viena no Eiropas sociālo partneru organizācijām, ko Eiropas Savienība un Eiropas Padome ir atzinušas kā vienīgo visu nozaru arodbiedrību pārstāvības organizāciju Eiropas līmenī.
ETUC pēdējais kongress notika 2015.gada oktobrī Parīzē. Par ETUC prezidentu ievēlēts – Rudy De LEEUW, par ģenerālsekretāru Luca Visentini.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir Eiropas Arodbiedrību konfederācijas dalīborganizācija no 2003. gada.