LBAS logo

Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome

Darbam NTSP Konkurētspējas un izturības trīspusējās sadarbības apakšpadomē nominēti:

Egils Baldzēns, LBAS – apakšpadomes vadītājs,
Aleksandrs Muhlinkins, LBAS priekšsēdētāja vietnieks – apakšpadomes vadītāja vietnieks,
Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece,
Aivis Dišlers, LAB “Enerģija” valdes loceklis, AS “Augstsprieguma tīkls” arodorganizācija
Rita Pfeifere, LIA priekšsēdētāja,
Juris Kalniņš, Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS
Ingūna Siņica, LMNA priekšsēdētāja.