LBAS logo

Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome

Darbam NTSP Konkurētspējas un izturības trīspusējās sadarbības apakšpadomē nominēti:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Aivis Dišlers, LAB “Enerģija” valdes loceklis, AS “Augstsprieguma tīkls” arodorganizācija
Rita Pfeifere, LIA priekšsēdētāja,
Juris Kalniņš, Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs
Kristīne Rapa, LMNA priekšsēdētāja
Maira Muceniece, LTDA priekšsēdētāja