LBAS logo

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP)

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija Latvijā, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) izvirzītie pārstāvji.

NTSP mērķis ir veicināt valdības, darba devēju un darbinieku organizāciju (arodbiedrību) sadarbību nacionālajā līmenī un nodrošināt saskaņotu, visai sabiedrībai un valsts interesēm atbilstošu sociālekonomiskās attīstības problēmu risināšanu, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu valstī.

NTSP institucionālajā sistēmā šobrīd aktīvi darbojas 7 apakšpadomes, atbilstoši tajās izskatāmo jautājumu lokam.

LBAS pārstāvji Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē:

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Gita Oškāja, LBAS priekšsēdētāja vietniece vai Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Armands Augustāns, LIDA priekšsēdētājs
Juris Kalniņš, LAKRS priekšsēdētājs
Valdis Keris, LVSADA priekšsēdētājs
Igors Pavlovs, LTFJA prezidents
Rita Pfeifere, LIA priekšsēdētāja
Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja