LBAS logo

Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome

LBAS pārstāvji Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (RATSA):

Gita Oškāja, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja
Armands Augustāns, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs
Līga Bāriņa, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece