LBAS logo

Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome

Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomes (TSNTSA) nolikums

LBAS pārstāvji Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomē:

Gita Oškāja, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Andrejs Umbraško, LTFJA viceprezidenti
Juris Kalniņš, LAKRS
Vladimirs Novikovs, LDzSA darba aizsardzības nodaļas vadītājs
Aleksejs Holodņuks, ŪTAF
Edgars Dreijers, LAAF valdes loceklis