LBAS logo

Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome

Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (VALTSA) nolikums

LBAS pārstāvji Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomē (VALTSA):

Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece
Mārtiņš Svirskis, LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos
Vladimirs Novikovs, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības tehniskās struktūras vienības vadītājs
Inguna Krastiņa, Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece
Ligita Brahmane, Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece